StemWijzer (Vote Match) tests your political preference in 30 statements.

Start Vote Match
 
 
 
 
 
 

Votematch

StemWijzer (Vote Match) tests your political preference by reference to propositions and statements from the election manifestos of the political parties contesting the elections to the House of Representatives (Tweede Kamer) of the Dutch Parliament on September 12 2012.

Give your view on 30 statements by clicking on ‘agree’, ‘neither’ or ‘disagree’.

 
 
 
 

Statement 1

The budget deficit should not exceed 3% in 2013.

Agree  Neither   Disagree  

Statement 2

The number of members in the Lower House should remain at 150.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 3

All ‘coffee shops’ in the Netherlands should be closed down.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 4

Mandatory sentencing should be introduced, so that judges have less freedom in the punishments they impose.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 5

Municipal authorities should be able to decide for themselves whether Sunday trading is allowed.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 6

The government should tax travel allowances, even for use of public transport.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 7

European supervision of banks should be implemented.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 8

Child support benefit should be dependent on income.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 9

The length of time for which people receive unemployment benefit should be reduced, however the amount during the initial months should be increased.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 10

The age at which people receive the retirement pension should remain at 65, at least until 2020

Agree   Neither   Disagree  

Statement 11

It should be made easier for employers to dismiss employees.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 12

The government should abolish student grants. From now on, students should borrow money to pay for their education.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 13

The public broadcasting system for radio and television should stay the way it is, with broadcasting associations.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 14

Copyright should be strictly enforced on the internet.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 15

Immigrants should not be eligible for welfare payments straight after arriving in the Netherlands.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 16

The government should severely cut back on creating new roads.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 17

Construction of new mosques should stop.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 18

The decision to raise the maximum speed limit on some motorways to 130 km/h should be reversed.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 19

Mortgage interest relief should not be restricted any further.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 20

Landlords should be able to decide for themselves how much rent they ask.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 21

Taxes on meat should increase considerably.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 22

More homes should be built in the Randstad region (Amsterdam - Utrecht - Rotterdam - The Hague), in green zones if necessary.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 23

More factory farms should be built, provided they meet public health, animal welfare and environmental regulations.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 24

There should be greater competition (i.e. market forces) between care institutions.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 25

Visits to the GP should fall under the health-insurance excess.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 26

Everyone should be an organ donor unless they object in writing.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 27

The Netherlands should withdraw from the JSF fighter aircraft development project.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 28

The government should not continue to cut back on defence.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 29

The government should spend less money on helping poor countries.

Agree   Neither   Disagree  

Statement 30

The Netherlands should be working towards a European government that is appointed and discharged by the European Parliament.

Agree   Neither   Disagree  
 
 
 
 

Which issues are important to you?

 
Remove selection
Continue
 
 
 
 
 
 

Tip

Extra importance

You have now responded to all the statements. You can indicate below what statements you consider to be extra important. Please note that you are not obliged to select one or more statements. Once you have made your choice, click on the ‘continue’ button.

 
 
 
 

Select the parties you want to include in your result

Select all
Remove selection
To the result
 
 
 
 
 
 

Tip

Choose your parties

The parties that are either currently represented in the Lower House or that are likely to win one or more seats according to authoritative polls are selected by default. However, you can make your own selection of at least three parties. After making your choice, click 'To the result'.

 
 
 
 

You agree most with:  

 
 
 
 
   
VVD  
PvdA  
PVV  
CDA  
SP  
D66  
GroenLinks  
ChristenUnie  
SGP  
Partij voor de Dieren  
Piratenpartij  
Partij voor Mens en Spirit  
Nederland Lokaal  
Libertarische Partij  
Democratisch Politiek Keerpunt  
50Plus  
Liberaal Democratische Partij  
SOPN  
Partij van de Toekomst  
Anti Europa Partij  
   
 
 

What now?

Tell me what the parties think

  •  
  •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compare my answers with the parties

 
Show all statements

Your opinion

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVD

Nederland betaalt €10 miljard euro per jaar aan rente, omdat er te veel geld wordt uitgegeven. Die miljarden kunnen niet worden geïnvesteerd in politie en onderwijs of worden gebruikt voor belastingverlaging. De VVD wil daarom zo snel mogelijk van deze last af, door in 2013 het tekort terug te brengen en in 2017 niet méér uit te geven dan er binnenkomt. Dat is goed voor Nederland en uw portemonnee.

PvdA

De PvdA wil de begroting op orde brengen door de economie aan te jagen en verstandig te bezuinigen en te hervormen. De PvdA kiest voor een begrotingsbeleid dat zicht biedt op structureel begrotingsevenwicht in 2017, waarbij bezuinigingen zodanig worden gekozen dat deze de economische groei en samenleving zo weinig mogelijk schaden.

PVV

Het dictaat van Brussel om de economie kapot te bezuinigen (doel: al in 2013 een begrotingstekort van 3 procent) kan de prullenbak in. De PVV wil pas in 2015 onder de 3 procent komen en op termijn naar begrotingsevenwicht.

CDA

De overheid geeft veel meer geld uit dan er binnenkomt. De staatsschuld groeit en we betalen hierover steeds meer rente. CDA vindt dat de staatsschuld teruggedrongen moet worden. Er zal weer zicht moeten komen op een structureel begrotingsevenwicht. Niet omdat Brussel het wil, maar omdat het nodig is om onze sociale voorzieningen betaalbaar te houden en de volgende generaties niet worden opgescheept met onze schuld.

SP

In tijden van crisis moeten we extra zuinig zijn met ons geld. Maar door nu te hard te bezuinigen helpen we onze economie verder om zeep en dat is onverstandig.

D66

D66 wil onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met een torenhoge rekening, omdat wij onze zaken niet op orde hebben. Een tekort van 3% betekent dat iedere Nederlander €1000 meer uitgeeft dan hij verdient. Een nog groter tekort is onverantwoord, want betekent een hogere schuld en méér rente (nu al €10 miljard per jaar). Plus een boete omdat we onze afspraken dan niet nakomen. Die situatie wordt snel onhoudbaar.

GroenLinks

GroenLinks is voor een verstandig begrotingsbeleid. De economie wordt niet kapot bezuinigd als het slecht gaat. De 3%-norm is voor GroenLinks niet heilig. In het Lente-Akkoord heeft GroenLinks laten zien dat het verantwoord kan: een begroting die goed is voor de economie en zich aan de 3% norm houdt. GroenLinks houdt zich aan deze afspraak. Voor ons is de balans op de begroting op de lange termijn veel belangrijker.

ChristenUnie

In Nederland zijn we eraan gewend geraakt dat we meer geld uitgeven dan we binnenkrijgen. Langere tijd meer uitgeven dan er binnenkomt leidt tot een ongezonde en op langere termijn zelfs onhoudbare financiële situatie. Daarom wil de ChristenUnie werken aan begrotingsevenwicht; een maximaal tekort van 3% in 2013 is daarvoor een eerste stap in de goede richting.

SGP

De SGP wil het begrotingstekort zo snel mogelijk veranderen in een begrotingsoverschot, zodat de staatsschuld omlaag kan. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen. De SGP wil dat doel bereiken met een slimme mix van bezuinigingen en hervormingen.

Partij voor de Dieren

Streven naar 3% in 2013 is arbitrair en eenzijdig. Het ecologisch begrotingstekort van 30% wordt angstvallig buiten de boeken gehouden, maar zorgt voor reële, niet op te brengen kosten voor toekomstige generaties. De Partij voor de Dieren wil een sluitende begroting in álle opzichten: niet méér uitgeven dan we hebben, niet méér consumeren dan er is en niet méér beslag op de aarde leggen dan we ons kunnen veroorloven.

Piratenpartij

De 3%-regel is niet voldoende wetenschappelijk-economisch onderbouwd om er strak aan vast te houden.

Partij voor Mens en Spirit

Mits de juiste maatregelen worden genomen om dit te realiseren. Dat kan slechts door het verbeteren van het belastingsysteem en het financiële systeem, waardoor we de economie en werkgelegenheid kunnen stimuleren (de deuk die de economie in NL sinds 2008 heeft opgelopen repareren) zodat er minder bezuinigd hoeft te worden.

Nederland Lokaal

Er moet ingezet worden op overschotten op de begroting, zodat de schuldpositie van Nederland kan worden afgebouwd. De voortdurende verspilling van de overheid veroorzaakt grote tekorten. Op een BBP van 600 miljard is er een schuld van 400 miljard en de overheid pompt jaarlijks 300 miljard euro rond. Als de verspilling wordt gestopt ontstaat er een begrotingsoverschot.

Libertarische Partij

Een begrotingstekort komt neer op het doorschuiven van de problemen naar latere generaties. De overheid mag niet buiten haar middelen leven, en het begrotingstekort moet in 2013 dan ook niet neerkomen op 3%, maar op 0%. Het verkleinen van de tekorten is een stap in de goede richting, en zal door de Libertarische Partij ondersteund worden.

Democratisch Politiek Keerpunt

Begrotingsevenwicht binnen 5 jaar vanaf heden.

50Plus

Op zich is dit een goede zaak. Maar we moeten ook letten op wat de strenge aanpak voor onze economie betekent en hoe andere landen hiermee omgaan. Op termijn zal het naar 0% moeten.

Liberaal Democratische Partij

Een versnelde verlaging van het begrotingstekort zal de economie verder verslechteren, waardoor de overheidsfinanciën verder achteruit gaan. Nederland heeft een fors overschot op de betalingsbalans. Dit is een teken dat de binnenlandse bestedingen achter blijven, mede door onnodige bezuinigingen. Voor de Nederlandse en de Europese economie is het beter als het tekort geleidelijk omlaag gaat door economische groei.

SOPN

Bij voorkeur zelfs 0%.

Partij van de Toekomst

In de komende jaren staan we voor grote financiële uitdagingen. De PvdT vindt een gebalanceerde begroting van groot belang. Door echter te vroeg en te veel te bezuinigen zorg je ervoor dat de economische groei verder afneemt en banen verloren gaan. PvdT zet zich in voor een Nieuwe Economie.

Anti Europa Partij

Geen enkel tekort toestaan.

VVD

De VVD staat voor minder bestuurders, minder politici en minder ambtenaren. Nederland functioneert beter met één derde minder bestuurders en ambtenaren. Dat betekent ook minder Tweede Kamerleden (100 ipv 150).

PvdA

De PvdA is geen voorstander van het verkleinen van de Tweede Kamer. Het Nederlandse parlement heeft per hoofd van de bevolking al één van de kleinste parlementen in Europa, om de controlerende taak van de Kamer volwaardig uit te voeren is het van belang dat de Kamer niet verder wordt ingeperkt.

PVV

Onze overheid kan een stuk democratischer en een stuk slagvaardiger. Daarom pleit de PVV voor minder Tweede Kamerleden, minder ambtenaren en minder bestuurslagen.

CDA

Nederland heeft één Kamerlid per 110.000 inwoners, dat is in vergelijking met andere landen absoluut niet veel. Er moeten genoeg Kamerleden zijn om de regering te controleren. Een vermindering van het aantal Kamerleden leidt tot een verhoging van de kiesdrempel en vermindert de diversiteit van de volksvertegenwoordigers.

SP

Op onze democratie moeten we zuinig zijn. Op dit moment heeft Nederland al naar verhouding weinig volksvertegenwoordigers. Dat moeten er niet minder worden.

D66

De maatschappij wordt steeds complexer en sneller. Dat heeft gevolgen voor het werk van het parlement. Bovendien moet de Tweede Kamer de Europese besluitvorming goed controleren en bijsturen. Overigens heeft Nederland in vergelijking met andere landen weinig volksvertegenwoordigers. Tweede Kamerleden kunnen wel efficiënter werken door zich minder bezig te houden met details en typisch lokale onderwerpen.

GroenLinks

Om ervoor te zorgen dat burgers in contact kunnen komen met hun vertegenwoordigers moet de Tweede Kamer niet verkleind worden. Dat vergroot de kloof tussen burger en politiek alleen maar.

ChristenUnie

De belangrijkste taak van de Tweede Kamer is het controleren van de regering. Met een kleine samenstelling van de Kamer wordt de uitvoering van die taak bemoeilijkt. Bovendien wordt minderheden de toegang tot de Tweede Kamer ontzegd als gevolg van de hogere kiesdrempel die hierdoor ontstaat.

SGP

De SGP vindt dat verkleining van de Kamer ten koste gaat van de representativiteit. Burgers moeten zich kunnen herkennen in hun vertegenwoordigers. Ook zal verkleining van de Kamer niet ten goede komen aan een zorgvuldige beoordeling van wetgeving.

Partij voor de Dieren

De Tweede Kamer controleert namens het volk de regering. Wie het parlement verkleint, verkleint dus de vertegenwoordiging van burgers. De Partij voor de Dieren vindt dat onverstandig. Een goed functionerende volksvertegenwoordiging kan onzinnig beleid en uitgaven vaak tegen houden en bespaart zo juist geld. Nederland heeft van alle EU-landen overigens al het kleinste aantal volksvertegenwoordigers per burger.

Piratenpartij

Een verlaging zou minder democratie betekenen.

Partij voor Mens en Spirit

Er is een grote bevolkingsgroei geweest en de samenleving is steeds complexer geworden. Dat vraagt eerder om meer dan om minder vertegenwoordigers.

Nederland Lokaal

Nederland Lokaal hanteert het districtenstelsel zodat in elke van de 20 kieskringen er op lokale kandidaten kan worden gestemd. Hoe kleiner de TK wordt hoe minder lokale leiders in de TK terecht kunnen en hoe slechter de lokale afspiegeling wordt. Wij willen een zo sterk mogelijk lokaal bestuur met opheffing van de provincies. De TK heeft een belangrijke taak in het controleren van de regering.

Libertarische Partij

Het verkleinen van de Tweede Kamer bespaart enkele miljoenen op de staatsuitgaven. Daarnaast stemmen Kamerleden vrijwel altijd in de lijn van hun eigen partij, en wordt het meeste werk aan beleid achter de schermen gedaan. De Libertarische Partij steunt daarom elke verkleining van de Tweede Kamer.

Democratisch Politiek Keerpunt

DPK wil waterschappen, provincies en Eerste Kamer opheffen. Vermindering aantal Tweede kamerleden is dan onwenselijk.

50Plus

De Tweede Kamer moet weer beleid op hoofdlijnen gaan voeren. Er een geweldige toename van moties, amendementen, bij elke zucht volgt een spoeddebat. Het is te veel ambtenarij geworden. Terug naar 100 leden.

Liberaal Democratische Partij

Van de Europese landen heeft Nederland nu al naar verhouding het minst aantal Kamerleden. In 1956 is het aantal verhoogd van 100 naar 150. Sindsdien is de bevolking met de helft gegroeid en is de complexiteit toegenomen. De werkdruk van de huidige Kamerleden is nu al heel hoog. Zij moeten ook tijd hebben voor contact met de achterban. Verlaging van het aantal zetels zal de afstand tussen burger en politiek vergroten.

SOPN

De belangen van het volk dienen in de eerste plaats vertegenwoordigd te worden. Dat is nu niet het geval.

Partij van de Toekomst

PvdT streeft naar een kleine en effectieve overheid. Het aantal Kamerleden kan omlaag wanneer internet en de moderne media ingezet worden om volksraadplegingen te houden.

Anti Europa Partij

Naar honderd zetels. En het inkomen naar 75.000 euro per jaar.

VVD

De VVD vindt dat je moet kunnen blowen, dat is onderdeel van de vrije Nederlandse samenleving. Maar de verkoop van softdrugs is in Nederland totaal uit de hand gelopen. De VVD wil toeristen in onze musea zien, niet in een coffeeshop. De VVD wil terug naar kleinschalige coffeeshops en zo de hinder voor omwonenden terugdringen. Overlastgevende coffeeshops moeten direct worden gesloten.

PvdA

Het Nederlandse gedoogbeleid zorgt ervoor dat we het gebruik en de handel in drugs op straat -met de bijbehorende overlast en criminaliteit- zoveel mogelijk beperken. De PvdA wil de teelt en verkoop van softdrugs daarom reguleren en de coffeeshops behandelen als een normaal horecabedrijf. Strikte handhaving van de shops en voorlichting aan jongeren over drugs blijft nodig.

PVV

Geen coffeeshops in een straal van 1 kilometer rondom scholen.

CDA

Het CDA wil af van het gedoogbeleid. Met het gedoogbeleid wilden we softdrugs buiten de criminaliteit houden, maar het CDA vindt dat dat volkomen heeft gefaald. Coffeeshops hebben alleen maar voor een gigantische markt gezorgd waar de zware criminaliteit het voor het zeggen heeft. Bovendien zijn softdrugs - zoals wiet - tegenwoordig helemaal niet zo soft meer.

SP

De SP pleit voor de legalisering van softdrugs. Dan pas kunnen we coffeeshops ook effectief controleren en misstanden aanpakken.

D66

Het Nederlandse drugsbeleid is succesvol geweest. Maar de illegale wietteelt is een groot probleem, omdat voor de ‘achterdeur’ van coffeeshops niets is geregeld. D66 wil de teelt reguleren, zodat de rol van criminelen is uitgespeeld en overlast in woonwijken afneemt. De wietpas heeft juist geleid tot méér illegale straatdealers en méér overlast. Als we alle coffeeshops sluiten, wordt dit nog veel erger.

GroenLinks

De huidige drugsbestrijding kost te veel geld, tijd en menskracht. Dat gaat ten koste van de inzet van de politie tegen straatroof, inbraken en huiselijk geweld. Het sluiten van coffeeshops maakt dit alleen maar erger. GroenLinks vindt dat softdrugs gelegaliseerd moeten worden. De drugscriminaliteit zal hierdoor afnemen, terwijl de kwaliteit van softdrugs controleerbaar wordt.

ChristenUnie

Er moet een einde komen aan het softe gedoogbeleid. Drugs tasten de gezondheid van jongeren en ouderen aan. De ChristenUnie maakt geen onderscheid tussen softdrugs en harddrugs. De ChristenUnie heeft al eerder voorgesteld de coffeeshops dichtbij scholen te sluiten. De volgende stap is het sluiten van alle coffeeshops in Nederland.

SGP

Het Nederlandse drugsbeleid is halfslachtig. Drugs zorgen voor veel problemen in gezinnen en zijn schadelijk voor gebruikers. Legalisering is geen oplossing. Daadwerkelijke handhaving is noodzakelijk. Voor softdrugs gaan dezelfde strenge regels gelden als voor harddrugs, zodat het onderscheid verdwijnt. Dat betekent: coffeeshops sluiten, intensivering van de controle op productie, teelt en growshops.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil softdrugs legaliseren en reguleren, waardoor toezicht gemakkelijker wordt. Daarnaast willen wij de leeftijdsgrens van 18 jaar handhaven en zorgen voor goede voorlichting over drugs.

Piratenpartij

De Piratenpartij wil cannabis legaliseren. Dit zal overlast beperken en het criminele element uit de handel en teelt halen. Tevens zijn coffeeshops een mooie bron van belastinginkomsten.

Partij voor Mens en Spirit

Wij willen het gebruik van softdrugs legaliseren.

Nederland Lokaal

Lokale zaken moeten aan de lokale bestuurders worden overgelaten. Coffeeshops zijn bij uitstek een lokale aangelegenheid en hierover moet dus ook lokaal worden besloten. Maar dat geldt dus ook bij het besluiten over koopzondagen en al die andere zaken die het best lokaal geregeld kunnen worden.

Libertarische Partij

De aan- en verkoop van drugs is geen misdaad, maar een vrijwillige interactie, en dient dan ook niet verboden te worden. Bovendien zorgt het sluiten van coffeeshops ervoor dat drugshandel weer ondergronds gaat, met alle criminaliteit en gezondheidsrisico's voor de gebruiker van dien. De Libertarische Partij vindt dan ook dat coffeeshops gewoon open moeten blijven.

Democratisch Politiek Keerpunt

DPK is voor legalisering verkoop en teelt van softdrugs onder streng vergunningbeleid, levert dan ook belasting op net als bij tabak.

50Plus

We moeten oppassen de handel weer naar de illegaliteit te drijven en de criminele drugshandel nieuwe kansen te geven. Maar geen hard drugs en onder strakke voorwaarden, zoals geen coffeeshops in de buurt van scholen.

Liberaal Democratische Partij

Alleen coffeeshops die duidelijk overlast geven moeten dicht. Beter is het om de verkoop van softdrugs te legaliseren en zowel de verkoop als de productie te regelen. Dat vermindert de criminaliteit.

SOPN

Overlaten aan lokale bewoners.

Partij van de Toekomst

Door softdrugs te legaliseren, kunnen we ze beter controleren. Zo zorgen we dat softdrugs uitsluitend verkocht worden aan volwassenen en dat gebruikers geen vervuilde stoffen meer binnen krijgen. Ook kunnen we de problematiek aan de 'achterdeur' van coffeeshops beter aanpakken. Criminelen verliezen daardoor hun winstbron. Agenten hebben dan meer tijd voor problemen in de wijk en het bespaart 200 miljoen euro.

Anti Europa Partij

De gebruikers van wiet zien er allemaal lichamelijk slecht uit. Veel overlast op straat.

VVD

De VVD vindt dat zware criminaliteit vraagt om een stevige reactie van de samenleving. De minimumstraf geldt daarom als iemand voor de tweede keer een ernstig misdrijf pleegt. De opgelegde straf kan dan niet onder een vastgelegd minimum komen. Iedereen die een tweede keer in de fout gaat, moet lang op de blaren zitten.

PvdA

Minimumstraffen leiden in sommige gevallen tot onrechtmatige situaties. Rechters moeten daarom de vrijheid hebben om maatwerk te leveren en rekening te houden met specifieke omstandigheden. Zo krijgen criminelen de straf die ze moeten hebben om te voorkomen dat criminelen in de herhaling vallen.

PVV

De misdaad verhardt. Het aantal geweldsdelicten stijgt. Dat hangt ook samen met de import van mensen uit culturen waar plat geweld vaak geaccepteerd wordt. Er moet zwaarder gestraft worden. Daarom wil de PVV minimumstraffen. Dat bijvoorbeeld een verkrachter minstens tien jaar achter de tralies gaat, is toch wel het minste dat we kunnen verwachten.

CDA

Rechters zijn de laatste jaren steeds strenger gaan straffen, en dat is ook goed. Maar verplichte minimumstraffen ontnemen rechters de mogelijkheid om uitzonderlijke individuele omstandigheden mee te wegen. Dat vindt het CDA ongewenst.

SP

De SP staat voor de scheiding van de machten. Rechters hebben hun eigen verantwoordelijkheden en moeten hun eigen afweging kunnen maken.

D66

Om Nederland veiliger te maken, moet de kans dat mensen die de wet overtreden ook echt worden opgepakt en bestraft fors omhoog. Nu ontlopen criminelen te vaak hun straf. Harder straffen helpt minder goed. Bovendien moeten rechters bij het opleggen van een passende straf rekening kunnen houden met specifieke omstandigheden in een rechtszaak. Minimumstraffen passen ook slecht bij de scheiding van de machten.

GroenLinks

De onafhankelijke rechter is het sluitstuk van onze rechtsstaat. Rechters moeten vrij blijven hun eigen oordelen te vellen, afhankelijk van de omstandigheden.

ChristenUnie

In Nederland kennen we de scheiding der machten. Een rechter bepaalt welke straf wordt opgelegd en wat de hoogte van deze straf is, niet de politiek.

SGP

De overheid moet het kwaad in de samenleving bestrijden. Als er geen of weinig straf gegeven wordt, blijkt het voor misdadigers lonend te zijn om hun ‘beroep’ voort te zetten. De SGP wil daarom een strafklimaat dat meer aansluit bij de ernst van de gepleegde misdrijven. Misdrijven moeten daarom strenger bestraft worden. Tegelijkertijd moet de rechter verantwoordelijk blijven voor de strafmaat in concrete zaken.

Partij voor de Dieren

Een rechter behoort onafhankelijk zijn/haar werk te kunnen doen. Het is aan de rechter om zaken individueel en in volle breedte te beoordelen en te bepalen welke straf passend is.

Piratenpartij

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat minimumstraffen niet het aantal criminelen en recidivisten verminderen. Rechters moeten de vrijheid houden om rekening te houden met specifieke omstandigheden van iedere zaak.

Partij voor Mens en Spirit

Politiek en rechterlijke macht dienen strikt gescheiden te blijven. Daarnaast moet de rechter juist ook kijken naar oorzaken en omstandigheden waardoor een delict werd gepleegd en dit in zijn beslissing meenemen.

Nederland Lokaal

Hoewel er een breed gedragen gevoel van onbehagen is dat Nederlandse rechters licht straffen is juist het omgekeerde waar. In internationale vergelijking zijn de straffen in Nederland hoog. Het blijft belangrijk dat de rechters de opgelegde straffen beter motiveren. Bovendien is Nederland Lokaal een voorstander van de scheiding van machten: wetgevende, uitvoerende en de rechtsprekende macht.

Libertarische Partij

Er moet wel degelijk sterker gestraft worden, maar het invoeren van minimumstraffen zorgt ervoor dat de nuance in rechtspraak verdwijnt. Het belangrijkste is echter dat het slachtoffer weer centraal staat: hij of zij dient door de dader gecompenseerd te worden voor het aangedane onrecht.

Democratisch Politiek Keerpunt

Geen toelichting gegeven

50Plus

We hebben een goed systeem met rechters die onafhankelijk moeten kunnen oordelen. Zij moeten met wijsheid de persoonlijke omstandigheden kunnen beoordelen.

Liberaal Democratische Partij

Criminelen en zeker recidivisten moeten een gepaste en niet te lichte straf krijgen. De rechter moet echter met alle omstandigheden rekening kunnen houden en zo de strafmaat bepalen. Als er een minimumstraf is en dat leidt tot een onrechtvaardig hoge strafmaat, zal de rechter eerder tot vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging concluderen. Minimumstraffen zijn een slecht doordachte maatregel.

SOPN

De rechtspraak dient in eerste instantie weer rechtvaardig te worden.

Partij van de Toekomst

Om meer veiligheid te kunnen bieden, is het soms noodzakelijk om de gevangenisstraffen voor bepaalde misdrijven te verhogen. Als het duidelijk is dat dit een goede oplossing is, dan zal de PvdT dit niet laten. Voorkomen van criminaliteit is natuurlijk nog beter. Daarom wil de PvdT inzetten op preventie om misdaad te voorkomen.

Anti Europa Partij

Heel de rechtelijke macht moet zich aan de straffen houden.

VVD

Het is aan gemeenten om besluiten te nemen over openingstijden van winkels. De VVD is tegen regels die ondernemers beperken hun zaak op zondag te openen.

PvdA

De Winkelsluitingstijdenwet wordt veel ruimer. Wij willen veel meer maatwerk bieden aan gemeenten om samen met lokale ondernemers en bewoners te zien hoe de Winkelsluitingstijdenwet lokaal ingevuld kan worden.

PVV

Ondernemers dienen vrij te kunnen bepalen op welke dag zij open willen zijn.

CDA

Het CDA pakt het misbruik van de Winkeltijdenwet aan. Aan gemeenten kunnen maximaal 12 koopzondagen worden toegestaan.

SP

De SP is geen voorstander van de 24-uurs economie. Dat is zeker voor kleine ondernemers ongewenst. Zij dienen beschermd te worden en hebben recht op een vrije dag in de week.

D66

D66 vindt het geen taak van de Rijksoverheid om vanuit Den Haag voor alle gemeenten te bepalen of winkels op zondag open mogen zijn. Daar kunnen gemeenten veel beter zelf over besluiten: zo kan ook beter worden gekeken naar wat past bij de situatie in die gemeente. Met ruimere openingstijden kunnen ondernemers bovendien nieuwe banen creëren en kunnen winkels tegemoet komen aan de wensen van mensen met drukke banen.

GroenLinks

Dat winkels in Nederland gesloten moeten zijn op zondag past niet in een samenleving waar mannen en vrouwen werken. Gemeenten moeten bepalen of de winkels op zondag open mogen zijn of niet. De afweging van de voor- en nadelen kan het best op lokaal niveau worden gemaakt. Staphorst kan er dan voor kiezen om de winkels te sluiten op zondag en Amsterdam kan van iedere zondag een koopzondag te maken.

ChristenUnie

Iedere gemeente die dat wil heeft de wettelijke ruimte van 12 koopzondagen per jaar. Om het belang van de kleine ondernemer, de werknemers en een collectieve rustdag te waarborgen wil de ChristenUnie niet dat iedere gemeente zomaar zelf kan bepalen dat de winkels op zondag vaker open mogen.

SGP

De mens ‘leeft niet bij brood alleen’. Een dag van rust is voor iedereen een zegen. Niet in het minst voor kleine ondernemers en winkeliers die door de zondagsopenstelling vaak niet meer kunnen opboksen tegen grote winkelketens. Ook voor het winkelpersoneel is de vrije zondag een verademing. De SGP wil op zondag weer gesloten winkels en een einde aan het omzeilen van de Winkeltijdenwet door gemeenten.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil dat het aantal koopzondagen niet langer landelijk wordt beperkt, maar dat het besluit of winkels op zondag open mogen zijn wordt genomen door de gemeenten. Juist lokaal kunnen belangen van kleine en grote winkeliers, bewoners en andere belanghebbenden zorgvuldig afgewogen worden. Binnen die algemene lokale kaders moeten winkeliers zoveel mogelijk vrijheid krijgen om eigen keuzes te maken.

Piratenpartij

Afzonderlijke winkeliers moeten de vrijheid krijgen hun eigen openingstijden te bepalen, los van iedere overheid of overkoepelende organisatie.

Partij voor Mens en Spirit

Dit gaat vooral ten koste van kleine winkeliers, die dit niet kunnen volhouden. Wij zijn niet voor een 24-uurs consumptiemaatschappij.

Nederland Lokaal

Overlaten aan gemeenten, doen wat lokaal kan. Het landelijke debat hierover is zo'n typisch voorbeeld van de politiek in Den Haag Centraal dat vindt dat zij een uniforme regel moet opleggen aan al die meer dan 400 gemeenten die totaal verschillende opvattingen hebben. De lokale democratie kan het prima zelf regelen wat zij op zondag willen doen.

Libertarische Partij

De Libertarische Partij vindt dit een stap in de goede richting. Niet gemeenten, maar ondernemers dienen uiteindelijk te bepalen of bedrijven op zondag open mogen zijn. Het decentraliseren van de beslissing hierover geeft de burger meer invloed en moedigt concurrentie tussen gemeenten aan.

Democratisch Politiek Keerpunt

Ondernemer moet zelf kunnen bepalen of winkels open kunnen op zondag.

50Plus

Gemeenten kunnen zelf het beste bepalen wat bij hun inwoners past of door de inwoners gewenst wordt.

Liberaal Democratische Partij

Dit is bij uitstek iets dat gemeenten moeten kunnen bepalen; er is geen reden om dat landelijk voor te schrijven. Ook is het in verband met de door sommigen gewenste zondagsrust niet wenselijk dat aan de winkels zelf over te laten. Wel moeten gemeenten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zo moeten de regels voor alle winkels van een bepaalde categorie gelden en dient er geen loting plaats te vinden.

SOPN

Dat dient lokaal te worden bepaald.

Partij van de Toekomst

De PvdT vindt dat iedere burger en ondernemer zelf kan en mag bepalen hoe de zondag wordt besteed. Winkelen en werken hoort daar net zo goed bij als rusten en naar de kerk gaan. Uiteraard respecteren wel het recht van ieder individu om de zondag in rust door te brengen. Maar dat geldt ook andersom. De winkelier en niet de overheid moet bepalen of de winkel op zondag open is of niet.

Anti Europa Partij

Laat de Nederlander op zondag rust nemen. Niet zwichten voor grote bedrijven. Het MKB zit niet te wachten op koopzondagen.

VVD

Wie ’s ochtends in de auto of trein stapt om naar zijn werk te reizen draagt een steentje bij aan de economie. De VVD wil deze hardwerkende Nederlanders niet zwaarder belasten. De fiscale vrijstelling van de tegemoetkoming woon-werk verkeer blijft.

PvdA

De PvdA is fel tegen de forenzentaks. De Kunduzcoalitie wil dat forenzende werknemers tientallen euro’s extra belasting betalen. Met deze lastenverzwaring wordt de rekening erg oneerlijk verdeeld en dragen de sterkste schouders niet de zwaarste lasten. De PvdA houdt de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer daarom volledig in stand, ook voor het openbaar vervoer.

PVV

De auto is ook geen melkkoe en werken moet nooit afgestraft worden, dus de onbelaste reiskostenvergoeding herstellen wij in ere. Geen forenzentaks, ook niet voor mensen die reizen met het openbaar vervoer.

CDA

Het CDA wil de onbelaste kilometervergoeding behouden op het kostenniveau van het openbaar vervoer. Dit is 13 cent per kilometer. Daarmee worden werknemers gestimuleerd om met een milieuvriendelijke auto of met het openbaar vervoer naar hun werk te gaan.

SP

De SP is tegen de forensenbelasting. Mensen die voor hun werk moeten reizen, moeten een eerlijke tegemoetkoming in de kosten krijgen.

D66

In het Begrotingsakkoord – met afspraken die voorkomen dat we miljarden euro's extra staatsschuld maken en nog meer rente gaan betalen - zijn hier afspraken over gemaakt. D66 houdt zich daaraan. Wij zorgen wel voor een aanvullende overgangsregeling voor OV-forenzen en verruimen de ‘werkkostenregeling’ (o.a. voor woon/werkverkeer) flink. Zo verminderen de files met 10%. Dat is goed voor de economie.

GroenLinks

De reiskostenvergoeding moet niet belast worden voor het openbaar vervoer. Dit stimuleert de keuze voor het openbaar vervoer: dit bestrijdt files en verbetert de luchtkwaliteit.

ChristenUnie

De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft bestaan, zowel voor het gebruik van de auto als het openbaar vervoer. Wel komt er bij de reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer een maximum aan de te vergoeden afstand. Verder wordt de onbelaste kilometervergoeding (voor auto’s) lager.

SGP

De SGP wil dat de onbelaste reiskostenvergoeding blijft bestaan. Daarom heeft de SGP de forensentaks van het begrotingsakkoord volledig teruggedraaid in de financiële doorrekening van het verkiezingsprogramma bij het Centraal Planbureau.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil dat de belastingvrijstelling voor de reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer in ieder geval blijft bestaan. En op dit moment is het ook onredelijk om werknemers belasting te laten betalen voor hun reiskostenvergoeding voor de auto, gezien de huidige arbeids- en huizenmarkt en de huidige kwaliteit van het OV.

Piratenpartij

Met de crisis op de huizenmarkt en in de economie kunnen mensen nu niet eenvoudig een ander huis of een andere baan kiezen.

Partij voor Mens en Spirit

OV-gebruik moet vooral gestimuleerd worden.

Nederland Lokaal

Reiskosten zijn reiskosten en vormen geen inkomen. Dus het belasten is wel erg onzinnig. Bovendien het is dezelfde overheid die er jarenlang voor heeft gezorgd dat werkgebieden en woongebieden volstrekt uit elkaar werden getrokken. Juist daardoor werden mensen gedwongen om zo veel te reizen. Voor de toekomst is het wel beter dat wonen en werken dichter bij elkaar komen te liggen.

Libertarische Partij

Belasting is het onrechtmatig afnemen van andermans eigendom en kan nooit op goedkeuring van de Libertarische partij rekenen. Werkenden worden al gestraft door middel van de inkomstenbelasting.

Democratisch Politiek Keerpunt

Zorgt voor honderden faillissementen.

50Plus

Je kunt mensen niet zomaar opnieuw met een zeer forse inkomensachteruitgang opzadelen. Denk eens aan mensen in de zorg en de vrijwilligers die ook hieronder moeten vallen. Het is uiterst onredelijk wat VVD, CDA, D66, GroenLinks en CU hierover afgesproken hebben.

Liberaal Democratische Partij

De reiskosten zijn kosten die je maakt om naar je werk te gaan. Als de werkgever die vergoedt, dient dat – mits binnen de norm – onbelast te blijven. Velen hebben met het kiezen van hun woonplaats of van hun werk er rekening mee gehouden dat zij de reiskosten onbelast vergoed kregen. De partijen die dit (hebben) willen veranderen geven daarmee het signaal af dat de overheid onbetrouwbaar is.

SOPN

Openbaar vervoer wordt gratis.

Partij van de Toekomst

De mensen worden al veel te zwaar belast.

Anti Europa Partij

Geen belasting op reiskostenvergoeding, en openbaar vervoer. De huidige regeling is goed.

VVD

De VVD wil niet dat de Nederlandse belastingbetaler opdraait voor de fouten van bankiers in andere lidstaten. Om dat te voorkomen moet er allereerst streng en effectief Europees toezicht komen op alle Europese banken. Alleen zo krijgen we een gezonde bankensector.

PvdA

Europees toezicht is noodzakelijk voor een stabiele financiële sector. Banken zijn grote internationale bedrijven die niet met alleen Nederlandse regelgeving in toom gehouden kunnen worden. In Europa zijn de banken bovendien verbonden via de Eurozone, daarom moet er aanvullend op nationaal toezicht Europees bankentoezicht komen.

PVV

De PVV wil de Brusselse bemoeienis per direct stopzetten. Wij dienen baas in eigen land te zijn. Baas over onze eigen pensioenen, belastingen en ook banken.

CDA

CDA is van mening dat de financiële crisis daadkrachtig aangepakt moet worden op Europees niveau. Dit betekent ook dat er beter Europees toezicht op het bankwezen en de financiële markten moet komen. Afspraken bleken bij sommige landen niet altijd afspraken te zijn. Om dit in de toekomst te voorkomen moet er, ook op het gebied van banken, een beter Europees toezicht komen en een sterke handhaving van de sancties.

SP

De SP pleit voor een pas op de plaats als het gaat om de overdracht van bevoegdheden aan Brussel. Landen dienen zelf orde op zaken te stellen.

D66

In Europa zijn ongeveer 8.500 banken. Veel banken opereren in meerdere landen tegelijk. Landen hebben daardoor slecht zicht op alle activiteiten van banken. Om een herhaling van de kredietcrisis te voorkomen en spaartegoeden veilig te stellen, moet het toezicht ook Europees worden geregeld. Zo kunnen we zorgen dat banken hun zaken op orde brengen èn houden. En kan de overheid ook controleren of dat echt het geval is.

GroenLinks

Nederland moet haar soevereiniteit terugwinnen van de financiële markten. Daarom moet er sterk Europees toezicht komen op banken.

ChristenUnie

De eurocrisis heeft laten zien hoe banken door onaanvaardbare risico’s te nemen grote financiële problemen hebben veroorzaakt. Daarom moet er strenger Europees toezicht komen op de grensoverschrijdende banken. Dat moet een voorwaarde zijn voordat er nieuwe steunoperaties komen.

SGP

De financiële en economische crisis laat zien dat een beleid waarbij geen duidelijke kaders worden gesteld aan marktwerking en waarbij financiële instellingen te veel marktmacht krijgen, erg risicovol is. Omdat financiële instellingen grensoverschrijdend werken, vindt de SGP dat Europa het toezicht op banken en bedrijven moet verbeteren.

Partij voor de Dieren

Banken worden met tientallen miljarden op de been gehouden zonder dat er geëist wordt dat ze op een andere manier met óns geld omgaan. Toezicht hierop is dan ook hard nodig, maar moeten we wel in eigen land regelen. Zolang het democratisch gehalte binnen de EU niet verbeterd is, wil de Partij voor de Dieren geen verdere overdracht van bevoegdheden aan Europa.

Piratenpartij

Met één munt is het belangrijk dat alle landen op dezelfde manier met hun banken omgaan. Het is ondoenlijk om een internationaal opererende bank aan mogelijk tegenstrijdige wetgevingen in verschillende landen te laten voldoen.

Partij voor Mens en Spirit

Dit is een onzinnige maatregel. Centrale banken (ook de ECB en de FED) hebben zelf meegewerkt aan het afbreken van regulering voor financiële organisaties en kijken al jaren de andere kant op… Ons inziens moet het hele financiële systeem in NL, heel Europa en Amerika compleet vervangen worden door een nieuw en eerlijk systeem wat de belangen van ons allemaal dient.

Nederland Lokaal

Hier zit een hele wereld van argumentatie achter, afgeleid van de vraag of je voor of tegen Europa bent; wil je een krachtig Europa dan zal aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan: politieke unie, begrotingsunie, bankentoezicht. Feit is wel dat banken in het algemeen hun private belangen boven hun publieke taken zijn gaan stellen. De perverse bonuscultuur moet worden gestopt.

Libertarische Partij

Het probleem is niet een gebrek aan toezicht op banken, maar een teveel aan overheidsbemoeienis en mede daardoor een gebrek aan concurrentie. Banken moeten net als andere bedrijven failliet kunnen gaan. De markt zorgt dan na verloop van tijd voor een stabiel systeem.

Democratisch Politiek Keerpunt

Terug naar af. Eerst Europees verdrag openbreken en zaken goed regelen. De EU heeft nog nooit een goedkeuring gehad op zijn eigen jaarrekening. De banken vallen onder nationaal toezicht en moeten beheer van spaargelden afschermen van zakelijke risico´s.

50Plus

De gebeurtenissen van de afgelopen jaren maken een toelichting overbodig.

Liberaal Democratische Partij

Het ontbreken van een Europees toezicht op banken is een weeffout van de monetaire unie. Dat heeft de eurocrisis duidelijk aangetoond. Er moet een goed en evenwichtig stelsel van toezicht komen waardoor de stabiliteit van het financieel stelsel gewaarborgd wordt.

SOPN

Banken worden genationaliseerd.

Partij van de Toekomst

Er moet toezicht komen op alle banken, nationaal en internationaal. PvdT zet zich in voor volledige transparantie.

Anti Europa Partij

Geen bankentoezicht door de Europese regering. Ze hebben bewezen niet met geld te kunnen omgaan. Geen EMS. Uit de EURO.

VVD

De VVD vindt dat er al teveel inkomensafhankelijke kindregelingen zijn. Deze regelingen zorgen er nu voor dat alleenstaande ouders die gaan werken er meer dan €1000 per jaar op achteruit gaan. Dit is onacceptabel en daarom wil de VVD deze regelingen aanpassen. De kinderbijslag ondersteunt alle ouders bij het geven van goede kansen aan hun kinderen en dat wil de VVD zo laten.

PvdA

De PvdA wil de kinderbijslag inkomensafhankelijk maken om ouders en kinderen te ondersteunen op een manier die bij hun inkomen past. Ouders met een laag salaris zullen hierdoor meer kinderbijslag ontvangen dan ouders met een dikkere portemonnee.

PVV

Wij zien de noodzaak er niet van in dat bijvoorbeeld een miljonair net zoveel kinderbijslag ontvangt als iemand met een gemiddeld salaris.

CDA

Via zowel de vaste kinderbijslag als het kindgebonden budget willen we gezinnen met kinderen zo goed mogelijk tegemoet komen. De kinderbijslag is voor alle gezinnen met kinderen, terwijl het kindgebonden budget inkomensafhankelijk is.

SP

Kinderen mogen niet in armoede opgroeien. Daarom krijgen gezinnen met de laagste inkomens meer kinderbijslag.

D66

Nederland heeft een ingewikkeld stelsel met allerlei soorten kindregelingen. D66 wil dit stelsel hervormen en vereenvoudigen. Wij kiezen voor een systeem dat het ouders makkelijker maakt te kiezen om (meer) te gaan werken, zoals het stimuleren van kinderopvang. Inkomensondersteuning van ouders – zoals de kinderbijslag – moeten we gerichter geven aan mensen die het nodig hebben, zodat we geld niet onnodig rondpompen.

GroenLinks

Geen enkel kind mag in armoede opgroeien. GroenLinks wil dat een groter deel van de kinderbijslag terecht komt bij gezinnen die deze ondersteuning echt nodig hebben. Ouders met weinig inkomen moeten daarom meer kinderbijslag krijgen.

ChristenUnie

De kinderbijslag is een algemene voorziening waar iedere ouder en ieder kind recht op heeft, ongeacht het inkomen. Voor het kindgebonden budget mag die inkomenstoets wel.

SGP

Alle ouders maken kosten voor hun kinderen. De SGP vindt het daarom belangrijk dat er zowel het inkomensafhankelijke kindgebonden budget is als de inkomensonafhankelijke kinderbijslag. Lagere inkomens komen daarin dubbel aan bod. Ook middeninkomens en hogere inkomens verdienen echter enige ondersteuning. Het is daarom geen goed plan de kinderbijslag ook inkomensafhankelijk te maken.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil dat kinderbijslag afhankelijk wordt van het inkomen van de ouders. We vinden het redelijk om alleen kinderbijslag toe te kennen aan wie dat nodig heeft.

Piratenpartij

De insteek van de wet moet zijn dat mensen waar nodig ondersteund worden in de opvoeding van hun kinderen, niet dat kinderen een garantie zijn voor staatssteun.

Partij voor Mens en Spirit

Nederlandse paren krijgen weinig kinderen. Kinderen zijn de basis van de toekomstige samenleving en kosten voor iedereen heel wat geld. Wij zijn zoveel mogelijk voor gelijke behandeling, zie artikel 1 van onze grondwet en artikel 2 en 7 van de universele verklaring van de rechten van de mens.

Nederland Lokaal

Bij dit onderwerp geldt het principe van de zwaarste schouders dragen de zwaarste lasten.

Libertarische Partij

Het krijgen van kinderen is een individuele keuze en moet niet gesubsidieerd worden. De Libertarische Partij is dan ook tegen het principe van kinderbijslag. Maar zolang het bestaat, mag het geen middel zijn om welvaart te herverdelen.

Democratisch Politiek Keerpunt

Voor maximaal 2 kinderen!

50Plus

In het algemeen moet de inkomenspolitiek via het belastingbeleid bepaald worden. Er dreigt nu een veelvoud van nivellerende maatregelen waarvan onduidelijk is wat het totale effect is.

Liberaal Democratische Partij

De kosten van kinderen zijn in principe ook niet afhankelijk van het inkomen van de ouders. Het is daarom goed als de overheid een bijdrage daaraan geeft die voor allen gelijk is. Wanneer te veel subsidies afhankelijk zijn van het inkomen, zal een salarisverhoging vaak geen verbetering van het gezinsinkomen tot gevolg hebben en soms zelfs een verslechtering. Dat valt nauwelijks uit te leggen.

SOPN

Voor kinderbijslag komt het basisinkomen in de plaats.

Partij van de Toekomst

De PvdT vindt voldoende financiële ondersteuning van mensen met kinderen van groot belang. Het ene gezin heeft echter meer steun nodig dan het andere gezin. Daarom is het goed als er inkomensafhankelijke kindregelingen zijn.

Anti Europa Partij

Handhaven van de bestaande regeling.

VVD

We willen iedereen prikkelen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Daarom kort de VVD de WW-duur in. Maar mensen die hun baan kwijtraken moeten niet onnodig in de problemen komen doordat zij direct hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Daarom verhoogt de VVD de WW-uitkering.

PvdA

De PvdA vindt dat de WW een vangnet moet zijn voor mensen die tijdelijk zonder werk zitten. De werkloosheidswet moet zo werken dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk komen. Dat is goed voor hen, en voor de Nederlandse economie.

PVV

De WW blijft ongewijzigd. Wie zijn baan verliest heeft recht op een uitkering. De PVV laat de WW dan ook even lang en even hoog als nu, net als de ontslagvergoeding. Werknemers zijn geen wegwerp-servetjes. Dus vecht de PVV sinds jaar en dag voor ontslagbescherming. Kwestie van beschaving.

CDA

De beste bescherming tegen werkloosheid is werk. Het CDA wil dat werkgevers en werknemers samen verantwoordelijkheid nemen voor de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Van werk naar werk. De werkloosheidswet wordt weer teruggebracht tot het oorspronkelijke doel van inkomensbescherming bij een baanwisseling. Voor oudere werklozen komt er een vervolguitkering. De WW uitkering is de eerste maanden al hoger dan 70%.

SP

De SP houdt de WW in stand. Dat is wel zo eerlijk naar alle werknemers die zonder eigen schuld in tijden van crisis op straat komen te staan.

D66

Een kortere maar hogere WW-uitkering zorgt ervoor dat mensen minder in inkomen achteruitgaan als ze werkloos worden. En dat de stimulans om snel een nieuwe baan te vinden groter wordt. Bovendien worden werkgevers wat D66 betreft verplicht om te zorgen voor bijscholing van hun werknemers. Zo bieden we een goed, sociaal vangnet, maar blijven mensen niet langer afhankelijk van de overheid dan nodig.

GroenLinks

Er moet alles aan worden gedaan om mensen zo snel mogelijk aan het werk te helpen. De werkloosheidsuitkering wordt verhoogd. De maximale duur van de WW-uitkering is een jaar. Mensen met flexibele contracten krijgen sneller toegang tot de WW.

ChristenUnie

De WW moet wel hervormd worden, maar de periode moet niet veel korter worden gemaakt. De ChristenUnie wil dat de WW-uitkering een korte overgang is tussen de ene en andere baan, de kans op thuiszitten maken we daarmee zo klein mogelijk. Werkgevers gaan de eerste 6 maanden voor hun rekening nemen en krijgen een bonus wanneer zij de werknemer in die periode naar ander werk hebben begeleid.

SGP

De SGP vindt dat de WW verkort kan worden naar twee jaar. Onderzoek wijst uit dat verkorting van de WW meer prikkels oplevert om actief naar werk te zoeken. Bovendien is de functie van de WW voor de meeste mensen vooral in het eerste jaar van belang. Momenteel is de hoogte van de WW 70% van het laatstverdiende loon. De SGP heeft geen plannen om die norm te verhogen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil de duur van de werkloosheidsuitkering inkorten, terwijl de uitkering in de eerste maanden omhoog gaat.

Piratenpartij

Aangezien bedrijven de uitkering de eerste maanden uit eigen zak moeten betalen, zullen zij nog minder vaak vaste contracten aanbieden. Daarbij is het in tijden van crisis vaak niet de schuld van de werknemer dat hij ontslagen wordt en is het ook moeilijker tijdig nieuw werk te vinden.

Partij voor Mens en Spirit

Juist nu niet, omdat veel mensen het risico lopen om niet binnen redelijke termijn nieuw werk te vinden. Verkorten van de periode dat mensen WW krijgen kan alleen als er voldoende kans op werk is. Beter is om de belastingwetgeving aan te passen zodat meer mensen werk kunnen vinden.

Nederland Lokaal

Mensen die werkloos raken hebben meer behoefte aan zekerheid van een langerdurende uitkering dan een kortdurende hoge uitkering. Immers de arbeidsmarkt is erg ongunstig en zal dat nog jaren blijven. Niemand wordt graag werkloos en een uitkering is vaak al een enorme terugval in inkomen waardoor de stimulans om te gaan werken al meer dan genoeg aanwezig is. Er is helaas structureel te weinig werk voor iedereen.

Libertarische Partij

De WW is een verzekering, en zoals alle verzekeringen dient deze door private verzekeringsmaatschappijen te worden uitgevoerd. Het verzekeren tegen ongemakken als werkloosheid is geen overheidstaak. Een verkorte WW-uitkering is echter een stap in de goede richting en kan daarom op onze steun rekenen.

Democratisch Politiek Keerpunt

Voor snellere doorstroming en omscholing.

50Plus

Iemand in de WW heeft een sollicitatieplicht. Voor 45-plussers is het bijna onmogelijk snel een baan te vinden, zeker nu de werkloosheid oploopt. WW is geen luxe.

Liberaal Democratische Partij

Bij een flexibele arbeidsmarkt is een adequate WW-uitkering onontbeerlijk. Anders komen mensen tussen wal en schip. De duur van de WW-uitkering moet zodanig zijn dat deze de periode tot een nieuwe baan kan overbruggen, inclusief de tijd die nodig is voor omscholing. Pas als blijkt dat de betrokkenen onvoldoende zijn best doet of dat er geen passend werk voorhanden is, mag de uitkering geleidelijk verlaagd worden.

SOPN

Iedereen krijgt een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Partij van de Toekomst

De PvdT vindt dat mensen niet aan de kant mogen komen te staan en dat we juist in deze tijden zekerheid moeten bieden. De komende jaren moeten we meer mensen aan het werk krijgen en houden. Daarom willen we niet dat de WW wordt verkort. Om mensen aan het werk te houden is het echt beter ze van werk naar werk te begeleiden en te zorgen dat ze een goede opleiding volgen.

Anti Europa Partij

Huidige regeling is juist.

VVD

Nederlanders worden steeds ouder. Dit is prachtig, maar daardoor zijn er wel steeds minder werkende mensen die onze sociale voorzieningen betalen. In 2040 zijn er zelfs nog maar twee werkenden op elke AOW’er. Om onze oudedagsvoorziening ook in de toekomst veilig te stellen, vragen wij daarom van mensen langer door te werken.

PvdA

Gelukkig leven mensen in Nederland steeds langer en blijven ze langer gezond. Wel stijgt het aantal ouderen fors. We moeten daarom alles op alles zetten om ook in de toekomst voldoende handen aan het bed en docenten voor de klas te houden. Hierom is het noodzakelijk dat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Dit doen wij geleidelijk zodat mensen ruimschoots de tijd hebben zich voor te bereiden op verandering.

PVV

Onze ouderen mogen niet de dupe worden van de eurocrisis. Zij hebben het land opgebouwd in guldens, moeten zij nu de prijs betalen in euro’s? Nee toch! De PVV vecht daarom voor de AOW en de pensioenen. ‘Van Drees trekken’ blijven we doen vanaf 65 jaar.

CDA

Omdat wij gemiddeld langer leven, kan de pensioenleeftijd stijgen. Dat is ook goed voor de betaalbaarheid van het basispensioen. De pensioenleeftijd gaat in 2015 naar 66 en in 2020 naar 67 jaar; vervolgens wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Voor mensen met overbruggingsproblemen en weinig mogelijkheden dit te compenseren, komt er een overgangsregeling.

SP

De SP wil eerst mensen onder de 65 aan het werk helpen en houden.

D66

D66 was in 2006 de eerste en enige partij die voorstelde om de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen naar 67 jaar, omdat er sinds de invoering in de jaren ’50 van de vorige eeuw veel veranderd is: We leven langer, zijn ouder als we gaan werken en blijven langer gezond. Als we bovendien echt werk maken van bij- en omscholing – waar D66 veel voorstellen voor doet - dan kan iedereen ook daadwerkelijk langer doorwerken.

GroenLinks

Om de AOW op lange termijn betaalbaar te houden moet de AOW-leeftijd verhoogd worden. GroenLinks wil de AOW-leeftijd vanaf 2013 met een maand per jaar verhogen. Mensen die 45 jaar hebben gewerkt, kunnen eerder stoppen met werken.

ChristenUnie

De ChristenUnie wil de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes verhogen naar – uiteindelijk – 67 jaar in 2023. Juist om de verschillende generaties solidair met elkaar te laten zijn is deze ingreep noodzakelijk en rechtvaardig. De AOW-grens van 65 jaar dateert uit 1957. En sindsdien is de levensverwachting met ongeveer 19 jaar toegenomen.

SGP

De SGP wil de AOW-leeftijd geleidelijk verhogen naar 67 jaar en daarna koppelen aan de levensverwachting. In combinatie met de verhoging van de AOW-leeftijd zet de SGP in op eerlijke kansen op werk voor oudere werknemers. De SGP wil mensen de mogelijkheid geven om hun AOW eerder of later op te nemen.

Partij voor de Dieren

Iedereen die nu 60 is kan met 65 jaar met pensioen, als het aan de Partij voor de Dieren ligt. We willen dat de AOW-leeftijd vanaf 2018 stapsgewijs omhoog gaat, zodat in 2030 de pensioenleeftijd 67 is. Daarbij willen we een uitzondering maken voor mensen met een lang arbeidsverleden: na 45 jaar werken heb je recht op AOW, ongeacht je leeftijd.

Piratenpartij

Langer leven betekent langer werken.

Partij voor Mens en Spirit

Hier moet met een referendum uitspraak over worden gedaan. Daarnaast zien wij liever een flexibilisering van pensioen.

Nederland Lokaal

Leeftijd waarop mensen met AOW/pensioen gaan moet flexibel worden, mensen zijn met 65 jaar en ouder niet afgeschreven, sommigen kunnen en willen werken tot 70 jaar en ouder. Bovendien worden mensen steeds gezonder en worden daardoor steeds ouder. De kosten hiervan moeten wel kunnen worden betaald en kunnen niet worden afgewimpeld op de steeds kleiner wordende groep van werkenden en jongeren.

Libertarische Partij

De overheid heeft een puinhoop gemaakt van onze pensioenen. De overheid moet zich onttrekken uit het pensioensysteem, en mensen vrije keuze geven over hoe ze voor hun toekomst gaan sparen. Maar zolang de AOW bestaat, is het beter om de leeftijd de verhogen dan de premies te verhogen. Daarom stemt de LP voor de verhoging van de pensioenleeftijd.

Democratisch Politiek Keerpunt

Bevolking vergrijst en de levensverwachting stijgt, dus zijn kosten onbetaalbaar.

50Plus

Door toedoen van VVD, CDA, D66, GL en CU wordt de leeftijd versneld verhoogd. Tientallen duizenden worden nu overvallen en vallen jaarlijks in een extra financieel gat. Er was een pensioenakkoord en daar stonden de handtekeningen van de werkgevers, de vakbonden en de regering onder. De mensen moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid en de kans hebben zich op komende maatregelen voor te bereiden.

Liberaal Democratische Partij

De AOW-leeftijd moet geleidelijk verhoogd worden, gelet op de gestegen levensverwachting. Wel dient het verhogen van de AOW-leeftijd gepaard te gaan met een beleid waarbij ouderen makkelijker aan het werk komen. Zolang dat niet het geval is, moeten speciale voorzieningen worden getroffen opdat er geen terugval in inkomen is. Je kunt niet de AOW-leeftijd verhogen zonder flankerende maatregelen.

SOPN

Iedereen krijgt een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Partij van de Toekomst

Mensen beginnen later met werken, worden steeds ouder en blijven langer gezond. Daarom is het rechtvaardig dat mensen langer doorwerken. De lasten worden zo eerlijk verdeeld tussen generaties, want steeds minder werkenden zullen de oude dag van steeds meer gepensioneerden moeten betalen. Essentieel is dat we tegelijkertijd echt werk maken van een leven lang leren en de arbeidsmarkt toegankelijker maken voor ouderen.

Anti Europa Partij

Handen af van de AOW-leeftijd. Geld genoeg om pensioenen te betalen. De overheid moet geen greep doen in de pensioenkassen.

VVD

Werkgevers zijn terughoudend in het aannemen van (vooral oudere) werknemers omdat het zo moeilijk en duur is om mensen te ontslaan. Daardoor blijven te veel mensen aan de kant staan. Door het makkelijker te maken om mensen te ontslaan, zullen werkgevers ook sneller mensen in dienst nemen. Dat is goed voor de arbeidsmarkt, maar vooral goed voor (oudere) werknemers.

PvdA

De PvdA wil mensen zoveel mogelijk zekerheid bieden op de werkvloer. Werknemers die kunnen rekenen op hun baan werken harder, zijn minder vaak ziek en hebben meer plezier in hun werk. Daarmee is deze zekerheid niet alleen goed voor werknemers maar ook voor werkgevers.

PVV

Werknemers zijn geen wegwerp-servetjes. Dus vecht de PVV sinds jaar en dag voor ontslagbescherming. Kwestie van beschaving.

CDA

Het CDA staat voor een eerlijk en rechtvaardig ontslagsysteem, waarbij een zorgvuldige afweging plaatsvindt, zodat willekeurig ontslag onmogelijk is. Flex is te flex en vast is te vast. Zo willen we mensen met een flexibel arbeidscontract in een betere positie op de arbeidsmarkt brengen. Sociale partners en overheid sluiten een akkoord over een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt.

SP

Werknemers zijn geen wegwerpartikelen. Zij verdienen bescherming en een eerlijk loon. Dat is niet alleen voor hen goed, maar voor de hele economie.

D66

Door de huidige, verouderde regels zit de arbeidsmarkt op slot. Bijna niemand krijgt tegenwoordig meer een vast contract. En mensen die langs de kant staan, hebben te weinig kans op een baan. Modernisering van het ontslagrecht zorgt ervoor dat werkgevers sneller mensen in dienst zullen nemen. Zo creëren we meer kansen. Juist voor diegenen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt, zoals jongeren en allochtonen.

GroenLinks

De ontslagbescherming moet juist worden verbeterd voor mensen met tijdelijke contracten en voor zieke en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. GroenLinks wil één wettelijke ontslagprocedure, die kort en zorgvuldig is. De hoge ontslagvergoedingen voor enkelen moeten worden vervangen door scholingsrechten voor allen, ook flexwerkers.

ChristenUnie

Om de kloof tussen werknemers met een vast contract en werknemers die slechts werken met flexcontracten te verkleinen, wil de ChristenUnie iets doen aan het ontslagrecht. Dat zorgt voor betere doorstroming en eerlijke kansen voor iedereen. Daarnaast moeten werkgevers ouderen meer kansen geven op de arbeidsmarkt. Daarom trekt de ChristenUnie geld uit voor herscholing.

SGP

De SGP vindt dat werknemers bescherming verdienen tegen ontslag. Het moet daarom niet makkelijker worden om werknemers te ontslaan. Een preventieve ontslagtoets moet bijvoorbeeld blijven bestaan. Wel kan het systeem veel eenvoudiger, bijvoorbeeld door het zoveel mogelijk voorkomen van dubbele ontslagroutes. Ook dient het zoeken naar een nieuwe baan meer gestimuleerd te worden.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil dat de ontslagbescherming blijft bestaan. Wel mogen sommige regels minder rigide worden.

Piratenpartij

Een dergelijke beslissing kan niet genomen worden zonder dat er ook naar de bestaanszekerheid van de werknemer gekeken wordt.

Partij voor Mens en Spirit

Mensen zijn geen afdankertjes. Zeker op dit moment hebben mensen extra bescherming nodig.

Nederland Lokaal

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is noodzakelijk om werkgevers te bewegen meer mensen aan te trekken. Dat geldt voor het bedrijfsleven en de overheid. Een goed functionerende arbeidsmarkt is gebaat bij een soepele instroming, doorstroming en uitstroming waardoor ieders talenten optimaal worden benut en er werk komt voor jong en oud. Bovendien door de vergrijzing komt er een schaarse aan arbeid.

Libertarische Partij

Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen werknemer en werkgever. De voorwaarden omtrent beëindiging van zo'n contract zijn geen overheidstaak, maar dienen tussen de contractpartijen te worden vastgesteld.

Democratisch Politiek Keerpunt

Eerst snijden bij overheid. Overheid op streng dieet.

50Plus

In een tijd van stijgende werkloosheid is het voor werkgevers verleidelijk werknemers makkelijker te kunnen ontslaan. De vaak wat oudere werknemer kan hierdoor getroffen worden zonder uitzicht op een nieuwe baan.

Liberaal Democratische Partij

Eens, maar wel onder voorwaarden, zie ook stelling 9. Er moet een adequaat sociaal vangnet zijn: bij ontslag ontvang je in principe een WW-uitkering tot aan je volgende baan. Bij ontslag hoef je dan niet te veel in inkomen achteruit te gaan. Op die manier zal versoepeling van het ontslagrecht de hele economie ten goede komen en komen mensen ook makkelijker aan het werk. Zie het manifest ‘Én liberaal én sociaal’.

SOPN

Een contract is een contract.

Partij van de Toekomst

Wij willen dat werknemers goed beschermd blijven tegen ontslag. Als werknemer moet je niet zomaar ontslagen kunnen worden.

Anti Europa Partij

Huidige regeling doet het goed. Werkgevers niet toestaan in massaal ontslag van personeel.

VVD

Studeren is niet alleen een recht, het is ook een voorrecht. De overheid investeert fors in studenten. Dat is terecht, maar daar mag de samenleving ook wat voor terug vragen. Dit kan door de studiefinanciering te vervangen door een sociaal leenstelsel. Deze lening kunnen studenten na hun afstuderen in 20 jaar tegen lage rente en inkomensafhankelijk terugbetalen. Iedere student investeert zo bewust in eigen toekomst.

PvdA

De aanvullende beurs voor studenten met ouders met een lager inkomens en de OV-jaarkaart blijven een gift. Financiële ondersteuning voor studenten is erg belangrijk om jongeren in staat te stellen te studeren. Omdat hoger opgeleiden een hoog inkomen gaan verdienen vindt de PvdA wel dat het eerlijk is van mensen na hun studie te vragen de basisbeurs terug te betalen via een sociaal leenstelsel.

PVV

We handhaven de studiefinanciering voor de bachelorfase; we handhaven de OV-jaarkaart. Ook als je pappie geen rijke D66’er is moet je kunnen studeren. Dus moet de financiële drempel zo laag mogelijk liggen.

CDA

Voor het CDA staat voorop dat het hoger onderwijs toegankelijk blijft. Het moet de capaciteit van de student zijn die bepaalt of het mogelijk is te studeren en niet de inhoud van de portemonnee van de ouders. De studiebeurs moet daarom in zowel de bachelor- als de masterfase behouden blijven. Hiermee bevordert het CDA niet alleen het studeren, we voorkomen ook dat studenten direct na hun studie grote schulden hebben.

SP

Studenten moeten tijd hebben voor hun studie. Daarom houden zij bij de SP recht op een studiebeurs en een OV-jaarkaart, voor zowel de BA als de MA.

D66

D66 wil de komende jaren € 2 miljard extra investeren in onderwijs. Daarnaast willen wij onderwijsgeld zo effectief mogelijk besteden. Met een sociaal leenstelsel maken we het hoger onderwijs voor alle studenten (jong en oud) beter, toegankelijk en toekomstbestendig. Dat betekent lenen onder gunstige voorwaarden en langer mogen doen over terugbetalen. Opbrengsten hiervan steken we in het verbeteren van het onderwijs.

GroenLinks

De huidige studiebeurs zorgt ervoor dat de bakker betaalt voor de opleiding van advocaat. GroenLinks wil dat studenten tijdens hun studie een studie-inkomen krijgen dat ze daarna naar draagkracht terugbetalen. Het geld dat de overheid hiermee bespaart, wordt geïnvesteerd in de toegankelijkheid van het hoger onderwijs: De beurs voor studenten met minder draagkrachtige ouders wordt verhoogd en het collegegeld verlaagd.

ChristenUnie

De basisbeurs is de beste garantie dat iedere jongere aan een studie kan beginnen. Het moet niet uitmaken wat de inkomenssituatie van ouders is om de keuze voor een studie te maken. Het sociaal leenstelsel stapelt jongeren met torenhoge schulden op waarvan het niet duidelijk is of iedereen die kan aflossen. Daarmee bestaat de kans dat studeren alleen voor de elite een optie is.

SGP

De SGP behoudt de basisbeurs voor studenten. De basisbeurs is bedoeld om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te behouden. Die toegankelijkheid vindt de SGP van groot belang.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. We moeten studeren niet nog onaantrekkelijker maken dan het nu al geworden is, willen we de kenniseconomie op peil houden. Wij willen daarom het stelsel van studiefinanciering handhaven en niet omzetten in een leenstelsel. Ook willen wij de boete voor ‘langstudeerders’ terugdraaien.

Piratenpartij

Alleen een goed opgeleid volk kan de overheid controleren. Toegang tot kwalitatief hoog onderwijs is dus essentiëel voor de democratie. Daarnaast zijn de belastinginkomsten van een hoogopgeleide werknemer hoger dan van een lager opgeleide, dus het betaalt zich dubbel en dwars weer uit.

Partij voor Mens en Spirit

De regering moet een miljard euro extra aan studiebeurs besteden om er voor te zorgen dat studenten de basislevensbehoeften kunnen betalen.

Nederland Lokaal

De samenleving heeft een goed opgeleide beroepsbevolking nodig; er mag geen belemmering zijn voor jongeren die willen en kunnen studeren; voor bepaalde categorieën kan leenstelsel worden ingevoerd. Het is tegelijkertijd zo dat ook studenten voldoende geprikkeld mogen worden om de goede keuzes te maken en snel en succesvol de gekozen studie te volbrengen.

Libertarische Partij

Geld afpakken van mensen aan de ene kant om dat te schenken aan anderen is principieel verkeerd. De Libertarische Partij is daarom tegen elke vorm van subsidie. Daarnaast verhoogt het de motivatie van studenten als zij zelf betalen voor hun studie.

Democratisch Politiek Keerpunt

Leenbeurs is investering in de toekomst.

50Plus

De meeste studenten eindigen al met een grote schuld. Het wordt met name voor studenten uit de lagere milieus onmogelijk om te gaan studeren.

Liberaal Democratische Partij

Voor de toegang tot het onderwijs is het essentieel dat studenten een studie kunnen beginnen zonder schulden te maken. De studiebeurs moet hoog genoeg zijn, zodat studenten zich op de studie kunnen concentreren en voor hun inkomen niet afhankelijk zijn van te veel bijbanen. Studeren is niet alleen luxe: Nederland heeft kennis nodig om internationaal mee te kunnen blijven komen.

SOPN

Iedereen krijgt een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Partij van de Toekomst

De PvdT vindt het van groot belang dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk blijft. De studiefinanciering moet daarom blijven bestaan. Studeren mag wel minder vrijblijvend worden en van studenten mag een stevige inzet worden gevraagd.

Anti Europa Partij

Handenaf van de studiebeurs. Jonge mensen moeten kansen krijgen om vrijelijk te studeren. Pak het geld van de HBO-raad maar af. Potje van 80 miljoen in kas.

VVD

De VVD wil dat de publieke omroep zich verder aanpast aan de moderne tijd. De rol van de publiek gefinancierde omroepen moet kleiner worden. De publieke omroep kan voor het uitoefenen van haar publieke functies met twee netten toe, er kan een net worden geschrapt.

PvdA

De PvdA hecht aan diversiteit, ook in omroepland. Op dit moment is een samenwerking tussen de omroepen, waaronder de levensbeschouwelijke, ingezet. De PvdA vindt dat dit moet worden doorgezet. Omroepverenigingen blijven hierbij een belangrijke rol spelen.

PVV

We bezuinigen flink op de staatsomroep. Die doet te veel dingen die heel goed door commerciële zenders kunnen worden gedaan. Nederland 1 lijkt vaak op een commerciële zender. De staatomroep is ook veel te links.

CDA

Het Nederlandse omroepbestel met ledengebonden omroepen garandeert niet alleen onafhankelijkheid van staat of commercie, het biedt ook een stevige verankering in de samenleving. De publieke omroep is hiermee niet van de staat, maar van de leden zelf. Deze onafhankelijkheid en pluriformiteit is een groot goed, dat behouden moet blijven.

SP

De Nederlandse Publieke Omroep en de regionale omroepen verdienen bescherming én verdere ontwikkeling. De fusies tussen omroepen kunnen doorgang vinden, mits ze worden gesteund door de omroepen zelf.

D66

D66 wil de publieke omroep behouden. Deze moet zich wel meer gaan richten op een veelzijdig en hoogstaand aanbod van programma’s. Zendtijd wordt wat ons betreft verdeeld tussen omroepen op basis van de kwaliteit en inhoud van programma’s in plaats van ledenaantallen.

GroenLinks

De verzuiling in het omroepbestel past niet meer bij de huidige tijd. Net als krantenredacties moeten netredacties vrij zijn in de keuzes die zij maken. Ze kunnen programma’s kopen bij omroepverenigingen of externe productiehuizen.

ChristenUnie

Het pluriforme omroepenbestel in Nederland is uniek en zorgt ervoor dat ieder geluid gehoord kan worden. Bovendien laten de ledenaantallen van de omroepverenigingen zien hoe breed de steun voor het profiel en de programma’s van de omroep is. Daarom wil de ChristenUnie het huidige omroepbestel in stand houden.

SGP

Het is belangrijk dat omroepen draagvlak hebben in de maatschappij. Verschillende maatschappelijke en levensbeschouwelijke stromingen moeten in het omroepbestel vertegenwoordigd kunnen zijn. De SGP wil daarom het publieke omroepbestel met omroepverenigingen behouden.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren pleit voor een sterke publieke omroep die borg staat voor onafhankelijke programma’s zonder commerciële dominantie.

Piratenpartij

Het volk heeft recht op hun eigen televisie, gemaakt door hun eigen verenigingen, naast de televisie van commerciële bedrijven. De democratisering op televisiegebied moet niet ingeperkt worden.

Partij voor Mens en Spirit

Het huidige bestel is verouderd en kostbaar. Wij willen terug naar twee zenders, die niet commercieel werken en waarvan de invulling sterk bepaald wordt door de kijker. Commerciële reclame hoort niet op deze met publieksgelden betaalde netten.

Nederland Lokaal

Het huidige bestel vraagt mogelijk om een aantal wijzigingen (bijv. 1 tv-zender minder, aard van programma’s), maar het is een groot goed om naast commerciële zenders ook een aantal publieke zenders te behouden. Het BBC-model met haar hoogstaande kwaliteit van programma's is een prima voorbeeld.

Libertarische Partij

Het maken van televisie of radio is geen overheidstaak. Een staat met enorme schulden moet het geld niet aan dit soort vermaak uitgeven, zeker niet daar er prima alternatieven zijn in de vorm van commerciële televisie en radio. Bovendien is staats-tv een vorm van valse concurrentie.

Democratisch Politiek Keerpunt

Twee publieke netten.

50Plus

De publieke omroep verzorgt vele goede programma's. Er wordt nu terecht stevig bezuinigd maar de pluriformiteit in de media is een groot goed.

Liberaal Democratische Partij

Er moet een goede publieke omroep zijn. Deze dient evenwichtig en qua opzet neutraal te zijn. Het is goed dat verschillende groeperingen hun eigen geluid kunnen laten horen. Wel moet dit eigen geluid geconcentreerd worden op zaken die aantoonbaar de invalshoek van die groepering betreffen.

SOPN

Er komt een Nationale Volksomroep.

Partij van de Toekomst

In het licht van de grote bezuinigingsopgave waar Nederland voor staat, valt bij de omroepen niet aan bezuinigingen te ontkomen. Het verdwijnen van een net is daarbij een mogelijkheid, maar niet per definitie de oplossing. De PvdT is voor een sterke onafhankelijke publieke omroep met een hoogwaardige programmering, gericht op onafhankelijke voorlichting en niet op vermaak.

Anti Europa Partij

2 tv-zenders is voldoende. Omroepverenigingen kunnen afgebouwd worden. Niet verder laten bestaan.

VVD

Bescherming van auteursrechten is belangrijk, maar moet wel passen bij de moderne realiteit. Dat betekent geen verboden of straffen die de gebruiker treffen en goed kijken naar nieuwe verdienmodellen. Dat internet daarvoor veel kansen biedt, hebben Spotify en iTunes al bewezen.

PvdA

De PvdA wil niet dat aanbieders van internet informatie filteren of blokkeren. Het belang van vrije internettoegang gaat boven het belang van grote bedrijven.

PVV

Geen censuur op internet.

CDA

CDA vindt dat het auteursrecht op het internet zo veel mogelijk gerespecteerd moet worden, maar vindt niet dat de overheid het internetgebruik moet controleren van mensen die beperkt up- en downloaden. Ook wil het CDA wettelijk waarborgen dat rechthebbenden geen afgifte van persoonsgegevens kunnen afdwingen van mensen die beperkt up- en downloaden. Afgifte mag alleen bij grootschalige auteursrechtinbreuk.

SP

Artiesten hebben recht op een eerlijke vergoeding voor hun werk. Maar vrij internet verhoudt zich slecht met een downloadverbod. Daar is de SP dan ook geen voorstander van.

D66

D66 is van mening dat illegaal downloaden alleen effectief aangepakt kan worden door het legale aanbod uit te breiden. Zonder een goed en legaal aanbod van films, series en muziek zullen mensen altijd blijven zoeken naar andere bronnen. Voor elke geblokkeerde website komen er dan 10 terug. Met download-verboden of het filteren van websites wordt de internetgebruiker gedupeerd en de maker niet geholpen.

GroenLinks

Het huidige auteursrecht sluit niet aan bij de digitale samenleving. Auteursrecht moet werken voor makers en niet ten koste gaat van gebruikers. GroenLinks wil dat makers kunnen rekenen op een redelijke vergoeding voor hun creatieve werk, zonder de digitale vrijheid in te perken. De positie van zelfstandige auteurs en uitvoerend kunstenaars wordt versterkt tegenover uitgevers.

ChristenUnie

De ChristenUnie wil het aanbieden van illegale content op het internet verbieden, het downloaden ervan moet niet worden verboden.

SGP

De SGP is voorstander van goede bescherming van eigendomsrechten, ook voor via internet te downloaden materiaal. Proportionele controle op downloaden is daarom toegestaan.

Partij voor de Dieren

Vrije en toegankelijke informatie zijn een essentieel onderdeel van een democratische samenleving. Het delen van kennis moet centraal staan in onze maatschappij. We zijn tegen een downloadverbod, omdat de kans groot is dat de privacy van individuele burgers bij handhaving daarvan geschonden zal worden. Om het auteursrecht te moderniseren worden er nieuwe betaalmodellen voor films en muziek onderzocht.

Piratenpartij

Het auteursrecht op het internet is niet anders dan het auteursrecht daarbuiten. Het kopiëren van films en muziek voor privé-doeleinden moet dan ook toegestaan blijven.

Partij voor Mens en Spirit

Wij zijn niet voor het ACTA-verdrag of andere buitenproportionele behandelingen van mensen die wat van internet lenen. Als door de auteur echt aantoonbaar schade wordt geleden moet hier een redelijke vergoeding voor komen.

Nederland Lokaal

Auteursrechten zijn rechten en de overheid moet deze rechten waarborgen. In de wereld van het internet zijn geen grenzen en daarmee is handhaving een internationale aangelegenheid geworden waarvoor met name Brussel een belangrijke rol heeft te vervullen. Op internet moet gelden dat er altijd sprake zal zijn van vrij verkeer van goederen, diensten en meningen. Censuur of schending van privacy moet worden bestreden.

Libertarische Partij

Dit is geen overheidstaak. Marktpartijen kunnen prima manieren vinden om hun rechten te beheren en te controleren.

Democratisch Politiek Keerpunt

Vrije nieuwsgaring en meningsuiting.

50Plus

Mensen hebben recht op bescherming van hun creativiteit en producten. Daar hebben ze hun tijd, moeite en geld ingestoken.

Liberaal Democratische Partij

Internet is een nieuw medium en dat vraagt om een nieuwe benadering van het auteursrecht. De nu gangbare opvattingen zijn niet alleen achterhaald, maar ook op den duur niet te handhaven. De beschikbare informatie moet zo ruim mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Ook moet de heffing op blanco beeld- en geluidsdragers worden afgeschaft en geen geld meer worden afgedragen voor het luisteren naar muziek op het werk.

SOPN

Maximale informatievrijheid met respect voor het werk van anderen.

Partij van de Toekomst

De PvdT is voor het inkorten van auteursrecht, aanpassing van het patentrecht, en het legaal houden van niet-commercieel kopiëren.

Anti Europa Partij

Auteursrecht = auteursrecht. Onverbiddelijk de regels volgen.

VVD

Wie naar Nederland komt, komt om te werken en volwaardig mee te draaien in onze samenleving. Niet om z’n hand op te houden. De VVD vindt dat het nu te makkelijk en te verleidelijk is voor migranten om in een uitkering te belanden en wil de drempel naar de sociale zekerheid daarom verhogen. Dit is beter voor de samenleving, maar vooral ook beter voor de migranten zelf. Werk is immers de beste integratie.

PvdA

Ons sociale zekerheidsstelsel kan voor tijdelijke arbeidsmigranten die slechts een korte periode hier verblijven niet dezelfde zekerheden bieden. Arbeidsmigratie vraagt om sociale zekerheid op maat.

PVV

Immigranten moeten 10 jaar in Nederland werken voor ze recht krijgen op sociale voorzieningen en mogen niet veroordeeld zijn voor een misdrijf.

CDA

Wat de stelling poneert, is al bestaande praktijk. Vreemdelingen die naar Nederland willen komen, moeten in eigen levensonderhoud voorzien. Daarom moeten zij voldoen aan een inkomenseis (100% van het minimumloon). Die eis is gesteld om te voorkomen dat men een beroep doet op ons sociaal zekerheidsstelsel. Pas na vijf jaar hebben mensen in sommige gevallen recht op bijstand.

SP

In Nederland bestaan geen tweederangsburgers. Wie rechtmatig in Nederland verblijft, heeft alle rechten en plichten die andere Nederlanders ook hebben.

D66

Het is volgens de huidige regels al zo dat migranten niet zomaar een beroep mogen doen op de bijstand. Migranten uit andere EU-landen mogen hier zelfs niet langer dan 3 maanden blijven, tenzij ze kunnen aantonen dat ze over voldoende geld beschikken om voor zichzelf te zorgen. Hiermee voorkomen we dat zij direct een uitkering nodig zullen hebben.

GroenLinks

Iedereen moet in Nederland kunnen rekenen op een fatsoenlijk bestaan. Vreemdelingen uitsluiten van de bijstand zou leiden tot schrijnende armoede.

ChristenUnie

Mensen die ervoor kiezen zich in Nederland te gaan vestigen dienen zichzelf ook te kunnen onderhouden. De nadruk komt te liggen op inburgering en het vinden van werk. Het is onwenselijk wanneer er direct een afhankelijkheidsrelatie bestaat middels het krijgen van een bijstandsuitkering.

SGP

De capaciteit van de Nederlandse samenleving om migranten op te vangen kent grenzen. Het is niet de bedoeling dat migranten naar Nederland komen om te profiteren van de goede sociale voorzieningen. Daarom wil de SGP een ingroeimodel voor de sociale zekerheid invoeren, waardoor migranten geleidelijk rechten op de sociale zekerheidsregelingen opbouwen.

Partij voor de Dieren

Dit is wel een erg algemene stelling. De Partij voor de Dieren pleit voor een evenwichtig en rechtvaardig immigratiebeleid. Alleen al vanuit mededogen moeten vluchtelingen in hun levensonderhoud kunnen voorzien, in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag.

Piratenpartij

Ieder mens heeft onder andere recht op kleding, onderdak en voedsel, dus ook vreemdelingen.

Partij voor Mens en Spirit

Dat is per geval verschillend. We willen mensen ook niet op het criminele pad brengen door hen zonder enige ondersteuning op straat te zetten.

Nederland Lokaal

Ook voor vluchtelingen en vreemdelingen draagt onze samenleving verantwoordelijkheid; de overheid dient te zorgen voor een minimum bestaan (zak-, kleedgeld, onderdak en voeding). En er moet zorgvuldig en tijdig een besluit worden genomen over de status van een vluchteling waarna ook gehandeld moet worden.

Libertarische Partij

Migranten zijn welkom, mits zij in staat zijn in hun eigen onderhoud te voorzien.

Democratisch Politiek Keerpunt

Eerste vijf jaar na toelating geen bijstandsuitkering.

50Plus

Mensen die hier rechtmatig verblijven moeten niet gediscrimineerd worden als ze in moeilijke omstandigheden komen. Wel moet voor (de toestemming van) hun komst nagegaan worden of ze hier van nut kunnen zijn en of ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Liberaal Democratische Partij

Asielzoekers moeten uiteraard wel een uitkering krijgen; waar moeten zij anders van leven? Andere migranten moeten eerst een andere bron van levensonderhoud hebben (werk, partner), voordat zij na een tijdje onder omstandigheden voor een bijstandsuitkering in aanmerking komen.

SOPN

Iedereen krijgt een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Partij van de Toekomst

Gedurende de eerste vijf jaar van het verblijf in Nederland zal de immigrant geen recht hebben op sociale voorzieningen zoals bijstand, kinderbijslag en werkloosheidsuitkering.

Anti Europa Partij

Dat is juist. Ze hebben niet gewerkt voor een sociale uitkering en premie afgedragen. Nederland is geen Migrantenland.

VVD

Iedereen in Nederland moet zich vrij kunnen bewegen op de manier waarop hij dat wil. Een goede infrastructuur is de ruggengraat van onze economie. De VVD wil blijven investeren in alle vormen van vervoer: over de weg, het water, het spoor en door de lucht. De belangrijkste knelpunten moeten worden aangepakt om de files aanzienlijk te verminderen.

PvdA

Het aanleggen van nieuwe wegen is geen duurzame oplossing voor het fileprobleem. Daarom is de PvdA terughoudend met het aanleggen van nieuwe wegen. Echter, in sommige gevallen is de aanleg van nieuwe wegen noodzakelijk ter verbetering van de bereikbaarheid en infrastructuur in Nederland.

PVV

Goede infrastructuur is van levensbelang voor een gezonde economie. De Partij voor de Vrijheid is dan ook dolblij met elke meter asfalt die wordt aangelegd. We bezuinigen niet op de aanleg van nieuwe wegen.

CDA

Er zijn veel nieuwe wegen aangelegd voor de file-aanpak. De infrastructuur in Nederland wordt verder versterkt. Het CDA zet in op een betere benutting van de bestaande infrastructuur, waarbij goede combinaties gemaakt worden tussen verschillende bestaande en nieuwe vormen van vervoer (bijv. snelfietspaden).

SP

We moeten voorzichtig zijn met het aanleggen van nieuwe wegen, maar als er daadwerkelijk problemen zijn in ons wegennet moeten die worden opgelost.

D66

De komende jaren moet Nederland fors bezuinigen om niet nóg meer schulden door te schuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Hierbij is de aanleg van nieuwe wegen niet uitgezonderd. Dit kan ook omdat de afgelopen jaren al een aantal belangrijke nieuwe stukken weg zijn geopend. D66 wil de files verminderen door het stimuleren van thuiswerken, het verbeteren van OV en het slimmer benutten van bestaande wegen.

GroenLinks

Nederland is een prachtig land. Daarom mogen er geen nieuwe wegen komen die ons land nog meer versnipperen. Extra asfalt leidt tot extra verkeer en méér files. GroenLinks wil files en milieuvervuiling aanpakken via de kilometerheffing. De enorme bedragen die zijn gereserveerd voor wegen wil GroenLinks investeren in een beter, sneller en comfortabeler openbaar vervoer.

ChristenUnie

Mensen moeten zich makkelijk kunnen vervoeren van de ene naar de andere plaats. ChristenUnie ziet dit in de combinatie van weg én spoor. Bij knelpunten op de weg focust de ChristenUnie niet alleen op de aanleg van nieuwe wegen (waarvan er al veel in de planning staan), maar kijken we ook naar de mogelijkheden van OV en fiets.

SGP

In de praktijk blijkt het vergroten van de capaciteit van wegen goed te werken. Spitsstroken mogelijk maken, extra rijbanen creëren en knelpunten wegnemen helpen om files op te lossen. Daarom moet hier voortvarend mee worden omgegaan. Het is daarom niet verstandig structureel flink te bezuinigen op wegen.

Partij voor de Dieren

Meer asfalt is zonde van het geld en gaat ten koste van de natuur. Files kunnen volgens het Planbureau voor de Leefomgeving gehalveerd worden door weggebruik naar evenredigheid te beprijzen. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat er geen nieuwe snelwegen aangelegd worden en dat bestaande plannen zoals de Rijnlandroute, de Blankenburgtunnel, de verbreding van de A15 en de Rotterdamsebaan niet doorgaan.

Piratenpartij

Bezuinigen mag geen doel op zich zijn, maar investeringen in Openbaar Vervoer en internet kunnen een hoop autoverkeer overbodig maken.

Partij voor Mens en Spirit

Beste vervoersbeleid is beperken van overbodige vervoersbehoefte door te zorgen dat zoveel mogelijk lokaal wordt geprocuceerd en gewerkt.

Nederland Lokaal

Een goede infrastructuur blijft nodig en daarom moet er ook goed onderhoud en beheer plaatsvinden. Waar nodig moet er geïnvesteerd worden. Maar de druk op woon-werkverkeer kan ook door ander beleid worden verminderd.

Libertarische Partij

De overheid dient geen geld van de burger af te nemen om wegen te bouwen. Wegen kunnen beter privaat worden aangelegd. Zo lang de automobilist echter nog als melkkoe wordt gebruikt, dient het door die automobilist opgebrachte geld ook daadwerkelijk geoormerkt te worden en voor infrastructuur te worden aangewend.

Democratisch Politiek Keerpunt

Meer infrastructuur noodzakelijk.

50Plus

In de huidige economische situatie zal er aanpassing van de uitgaven nodig zijn. Maar knelpunten moeten opgelost worden, want ook dat kost geld.

Liberaal Democratische Partij

Als nieuwe wegen noodzakelijk zijn, moeten zij ook aangelegd worden. Als je dat niet doet, creëer je knelpunten voor de toekomst en dat is schadelijk voor economie en milieu.

SOPN

Dit wordt op lokaal niveau besloten.

Partij van de Toekomst

PvdT wil het wegennet bij knelpunten uitbreiden, maar dit is slechts een deel van de oplossing. PvdT wil ook andere maatregelen nemen, zoals investeren in openbaar vervoer en het faciliteren van "Het Nieuwe Werken".

Anti Europa Partij

Goede wegen aanleggen en onderhouden is goed voor het verkeer, en een goed stuk werkgelegenheid. Geef dat kwartje van Kok maar terug.

VVD

De overheid bemoeit zich in beginsel niet met religie, maar accepteert niet dat onder de vlag van religie inbreuk wordt gemaakt op onze kernwaarden. De liberale waarden van onze samenleving zijn hard bevochten en zijn voor de VVD niet onderhandelbaar. Salafistische moskeeën die integratie actief tegenwerken, passen dan ook niet in de Nederlandse samenleving.

PvdA

Nederland is een vrij land, waarbij we er aan hechten dat iedereen binnen de grenzen van de wet zijn of haar religie kan uitoefenen. Dat geldt voor bijvoorbeeld synagogen en kerken, maar uiteraard ook voor moskeeën.

PVV

De islam is geen godsdienst, maar een totalitaire politieke ideologie met hier en daar een religieus tintje. Het vormt een bedreiging voor onze vrijheden en daar waar we de toenemende invloed van de islam tegen kunnen gaan moeten we dat zeker doen.

CDA

In Nederland is er de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Dit betekent dat ook nieuwe moskeeën gebouwd mogen worden als de bouw aan de voorwaarden voldoet. Zo moet de moskee passen in het bestemmingsplan, moet er draagvlak zijn in de wijk, moeten gebouwen voldoen aan bouwregelgeving en moeten besturen maatregelen nemen tegen geluidsoverlast.

SP

Als een aanvraag aan alle formele criteria voldoet, mogen er nieuwe moskeeën gebouwd worden.

D66

Het bouwen van een moskee is het recht van moslims in Nederland, zoals alle religies beschermd worden door de Grondwettelijke vrijheid van godsdienst. D66 heeft daar geen probleem mee. Uiteraard moet ook een nieuwe moskee wel gewoon voldoen aan geluidsnormen, bouwvoorschriften en voldoen aan het bestemmingsplan.

GroenLinks

De vrijheid van godsdienst is een groot goed. Zowel christenen als moslims mogen hun eigen gebedshuizen bouwen. In een rechtsstaat mag niemand worden gediscrimineerd vanwege zijn of haar geloof.

ChristenUnie

In Nederland kennen we de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Iedereen is vrij zijn of haar geloof te belijden. Binnen bestaande kaders van wet- en regelgeving (hoogte, geluidsoverlast) is er ook ruimte voor islamitische gebedshuizen.

SGP

De SGP ziet de islam niet als verrijking voor Nederland. Met de bouw van moskeeën moet daarom zeer terughoudend worden omgegaan. Er kunnen grenzen gesteld worden aan de uitstraling van moskeeën in de publieke ruimte, bijvoorbeeld ten aanzien van minaretten. Gebedsoproepen vanaf moskeeën moeten in ieder geval worden tegengegaan.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren staat ervoor dat iedereen voor de wet gelijk behandeld wordt. Dat betekent dat aanvragers van een bouwvergunning voor een nieuwe moskee net zo behandeld worden als aanvragers van een bouwvergunning voor een willekeurig ander bouwwerk – het feit dat het om een moskee gaat is geen weigeringsgrond.

Piratenpartij

Iedereen heeft recht op zijn eigen geloof. Dit mag niet aan anderen opgedrongen worden, maar dat is geen reden om de bouw te verbieden. Gemeenten moeten wel, net als bij ieder ander gebouw, eisen kunnen stellen aan het uiterlijk ervan.

Partij voor Mens en Spirit

Volgens onze grondwet en de universele verklaring van de rechten van de mens hebben we vrijheid van godsdienst. Dit geldt ook voor moslims. Wel is het belangrijk dat de moskee past in de betreffende buurt.

Nederland Lokaal

Overlaten aan gemeenten, doen wat lokaal kan. Bovendien is er scheiding van kerk en staat in Nederland en dat moet zeker zo blijven. Kerken en moskeeën dienen te voldoen aan de lokale bestemmingsplannen en worden ook altijd met privaat geld gefinancierd. Nederland Lokaal zal iedereen respecteren en staat voor het recht op vrijheid van godsdienst.

Libertarische Partij

Iedereen mag bouwen wat hij of zij wil. Mits op eigen grond en gefinancierd uit eigen middelen.

Democratisch Politiek Keerpunt

Vrijheid van godsdienst, maar geen stimulering.

50Plus

In een land met godsdienstvrijheid past een dergelijk verbod niet.

Liberaal Democratische Partij

Godsdienstvrijheid brengt mee dat iedere religie zijn eigen gebouw moet kunnen neerzetten. Er is hoe dan ook geen enkele reden om de bouw van nieuwe moskeeën te stoppen. Nu de bouwsector te lijden heeft van de recessie, is dit natuurlijk helemaal een onzinnige maatregel!

SOPN

Discriminatie wordt niet toegestaan.

Partij van de Toekomst

Vrijheid van religie is één van onze grondrechten, en onze rechtsstaat is gebaseerd op het principe van gelijkheid. Kerken dienen geen rol te vervullen binnen de staat, net zoals de staat geen rol dient te spelen binnen kerken. Dit geldt voor het christendom, het jodendom, de islam en alle andere religies in gelijke mate. Uiteraard geldt dit alles binnen de grenzen van de wet en lokale regels als de welstand.

Anti Europa Partij

Stop de bouw van moskeeën. De islam hoort niet in een westerse cultuur. Te veel islam = te veel een voedingsbodem voor geweld.

VVD

De VVD is voor een vlotte en veilige doorstroming op de snelwegen. De maximumsnelheid wordt afgestemd op de actuele omstandigheden ter plekke. De maximumsnelheid moet op meer snelwegen omhoog naar 130 km/u.

PvdA

De verhoging naar 130km was een speeltje van het vorige Kabinet. Een speeltje dat slecht is voor de verkeersveiligheid, de leefbaarheid, en het milieu. Bovendien levert het amper of geen tijdswinst op.

PVV

Op de snelwegen is 140 kilometer per uur een mooie maximumsnelheid. Doorrijden waar het kan.

CDA

Het CDA is een voorstander van het verhogen van de maximumsnelheid, op de voorwaarde dat de bestaande milieu- en veiligheidseisen gerespecteerd worden en dit niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid.

SP

Veiligheid en milieu staan bovenaan als het gaat om het bepalen van de maximumsnelheid. Maar waar het kan, draaien we de verhoging niet terug.

D66

D66 heeft geen principiële bezwaren tegen 130 km/u rijden. Wij maken ons wel zorgen om de gevolgen voor de verkeersveiligheid, de geluidsoverlast en de gezondheid van bijvoorbeeld omwonenden. De maximumsnelheid is tot nu toe alleen verhoogd naar 130 km/u waar dit verantwoord was. Die verhogingen hoeven dus niet te worden teruggedraaid.

GroenLinks

De verhoging van de maximumsnelheid is slecht voor het milieu en de luchtkwaliteit en zorgt voor extra verkeersdoden. De snelheidsverhoging naar 130 km per uur moet worden teruggedraaid.

ChristenUnie

De verhoging naar 130 km/uur wordt teruggedraaid vanwege de negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid en het milieu en de hoge invoeringskosten. Bovendien is in de praktijk nauwelijks sprake van reistijdwinst.

SGP

Als veiligheid en milieu het toelaten, is 130 km/u op de snelweg aanvaardbaar. Daarnaast moet meer ruimte worden geboden aan dynamisch snelheidsbeheer: sneller waar het kan, langzamer waar het moet.

Partij voor de Dieren

Deze verhoging levert niets op, maar kost de belastingbetaler wel veel geld en gaat ten koste van schone lucht, gezondheid en natuur. De Partij voor de Dieren pleit voor het terugdringen van woon-werkverkeer en het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer en betaalbaar openbaar vervoer.

Piratenpartij

Geen toelichting gegeven

Partij voor Mens en Spirit

Verlagen naar 120 km is goed voor het milieu, voor beperken van energiegebruik en voor minder verkeerslachtoffers.

Nederland Lokaal

Maximumsnelheid en veiligheid mag geen politiek spel zijn. Verhoging van de maximumsnelheid is denkbaar buiten de spits en wellicht in nachtelijke uren maar moet wel voldoen aan milieunormen zoals geluid en uitstoot van fijnstof bijvoorbeeld.

Libertarische Partij

Op alle Nederlandse snelwegen kan een advies-maximumsnelheid van 130 kilometer per uur gelden. Daarmee kan een einde komen aan alle radar-, laser- en trajectcontroles op het snelwegennet. De politie heeft wel wat beters te doen. Echte verkeerscriminelen worden aangepakt door herkenbare en onherkenbare politieauto’s met videoapparatuur.

Democratisch Politiek Keerpunt

Voor Duits systeem van vrijgeven maximumsnelheid, indien de veiligheid op de weg dit toelaat.

50Plus

Onderzoek heeft uitgewezen dat het niet tot milieuverslechtering leidt. Een goede doorstroming leidt tot minder files.

Liberaal Democratische Partij

Terugdraaien van de snelheidsverhoging op sommige snelwegen zou betekenen dat daar weer 100 km per uur moet worden gereden. Dat is niet wenselijk. Op dit moment is de snelheidslimiet op de Nederlandse snelwegen chaotisch. Het is volstrekt onlogisch waar je 100 km per uur moet rijden, waar 120 en waar 130. Dat moet anders: een logisch systeem waarbij 120 of 130 als maximum geldt en waar nodig 100 geldt.

SOPN

Dit wordt op lokaal niveau besloten.

Partij van de Toekomst

De PvdT wil het aantal wegen met een maximumsnelheid van 130 km verder uitbreiden.

Anti Europa Partij

Nee. Mag nog wel een hogere snelheid op goede wegen.

VVD

De hypotheekrenteaftrek blijft behouden, maar deze moet weer worden gebruikt waarvoor zij was bedoeld: het bevorderen van bezit en het aflossen van schuld. Omdat de VVD voor een betrouwbare overheid staat, verandert er voor hypotheken die voor 1 januari 2013 zijn afgesloten niets.

PvdA

De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op een goede woning. De huidige regeling bevoordeelt echter de allerrijksten terwijl gewone gezinnen geen kans maken. Daarom pleit de PvdA voor eerlijke hervormingen waarmee de woningmarkt weer van het slot gaat. Onderdeel daarvan is dat wij over een periode van 30 jaar een nieuw stelsel willen invoeren waarbij uiteindelijk iedereen tegen hetzelfde tarief aftrekt.

PVV

De aanpak van de hypotheekrente zet de huizenmarkt nog verder vast, zorgt dus voor meer ellende in de bouw en brengt veel onzekerheid mee voor mensen met een hypotheek.

CDA

Het CDA wil dat het systeem van hypotheekrenteaftrek blijft bestaan. Daarnaast willen we bestaande contracten niet opbreken. Bij het aangaan van de langlopende hypothecaire lening hebben banken en mensen rekening gehouden met de toen geldende regelgeving. Dit moet de overheid respecteren. Wel wil het CDA dat sneller aflossen mogelijk is en gestimuleerd wordt.

SP

De SP houdt de hypotheekrente in stand voor hypotheken tot 350.000 euro. Maar de hypotheekrenteaftrek is niet bedoeld als subsidie op villabezit. Dat pakken we dan ook aan.

D66

De woningmarkt zit op slot. Veel huizen blijven (te) lang te koop staan. De hypotheekrenteaftrek is een belangrijke oorzaak van die stilstand. Bovendien stimuleert deze aftrekpost het maken én houden van schulden. Nederland heeft de grootste hypotheekschuld ter wereld. D66 wil de aftrek daarom geleidelijk afbouwen tot 30% in 2035 zodat de woningmarkt weer gaat bewegen, maar mensen niet in financiële problemen komen.

GroenLinks

De hypotheekrenteaftrek bevoordeelt mensen met grote inkomens meer dan mensen met een kleine portemonee. GroenLinks wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afschaffen. GroenLinks verbetert de positie van starters op de woningmarkt door een starterspremie in te voeren.

ChristenUnie

De woningmarkt zit op slot. Starters hebben nauwelijks toegang tot de koopmarkt. Een versobering van de hypotheekrenteaftrek is noodzakelijk en rechtvaardig. De ChristenUnie wil de grens uiteindelijk leggen bij € 500.000. De renteaftrek wordt heel geleidelijk afgebouwd naar een voor ieder gelijk tarief van 30%.

SGP

Er is brede consensus dat het systeem van hypotheekrenteaftrek in de huidige vorm niet houdbaar is. De SGP wil daarom een geleidelijke hervorming van de hypotheekrenteaftrek. Elke bespaarde euro moet de overheid wel teruggeven via verlaging van de belasting op arbeid, afschaffing van de overdrachtsbelasting en afbouw van het eigen woningforfait.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil zeer geleidelijk hervormen, zonder de woningmarkt nog verder op slot te zetten. We willen de hypotheekrenteaftrek over een periode van 30 jaar afbouwen en tegelijkertijd de inkomstenbelasting verlagen en het eigenwoningforfait afschaffen. Zo blijft het inkomen van huiseigenaren en starters op peil en zorgen we ervoor dat betaalbare woningen weer voor iedereen bereikbaar zijn.

Piratenpartij

Met een voldoende lange en inkomensafhankelijke overgangsregeling is er geen reden om de bestaande hypotheken te ontzien.

Partij voor Mens en Spirit

Wij willen dat het hypotheeksysteem wordt aangepast, zodat banken voortaan 2% minder rente mogen rekenen. Hierdoor is gebruikmaking van de hypotheekrenteaftrek niet meer nodig.

Nederland Lokaal

De hervorming van de woningbouw vereist een aanpak van de hypotheekrenteaftrek, echter gezinnen kunnen niet in de problemen worden gebracht door nieuw beleid. Nederland Lokaal staat achter het initiatief van de Vereniging Eigen Huis, de woningcorporaties, de makelaars en de Woonbond voor een structurele hervorming van de woningmarkt naar Wonen 4.0. Er moeten altijd voldoende betaalbare woningen zijn.

Libertarische Partij

Hypotheekrenteaftrek beperkt de belastingdruk voor Nederlanders. Het is echter ook een grote marktverstoring. Indien er geen belastingverlaging tegenover staat, is het verzwaren van lasten door het beperken van hypotheekrenteaftrek voor ons geen optie. Door de inkomstenbelasting af te schaffen wordt het probleem vanzelf opgelost.

Democratisch Politiek Keerpunt

Rechtszekerheid voor bestaande contracten.

50Plus

Het in 30 jaar aflossen van de hypotheek werd door 50PLUS drie jaar geleden als eerste partij in het programma opgenomen. Bovendien willen wij extra maatregelen voor starters. Niet nu maar op termijn zullen verdere aanpassingen nodig zijn.

Liberaal Democratische Partij

De hypotheekrenteaftrek moet bezien worden in het geheel van maatregelen om de woningmarkt te hervormen. In de visie van LibDem moet eerst gedefinieerd worden hoe een evenwichtige woningmarkt er uit ziet. Hierbij moet het even aantrekkelijk zijn een woning te kopen dan wel te huren of te verhuren. Bij de huidige benadering ontbreekt een dergelijke visie en worden problemen alleen maar verschoven of verergerd.

SOPN

Alle hypotheken worden rechtvaardig gemaakt. Daarna is aftrek van hypotheekrente niet meer mogelijk.

Partij van de Toekomst

De hypotheekrenteaftrek is belangrijk voor de stimulering van het eigen woningbezit en het verlaagt de belastingdruk. Beperking ervan brengt vele gezinnen in financiële problemen omdat ze langjarig verplichtingen zijn aangegaan.

Anti Europa Partij

Huidige aftrek van hypotheekrente handhaven.

VVD

Met het geleidelijk vrijlaten van de huurprijzen zet de VVD de relatie tussen huurder en verhuurder weer centraal. Zij – en niet de overheid – moeten bepalen hoe hoog de huurprijs is.

PvdA

De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op een goede en betaalbare woning. Doorgeschoten marktwerking is niet de oplossing voor een woningmarkt die zo op slot zit. Het is onverantwoord om alle huurders zomaar op te zadelen met astronomische huurverhogingen terwijl zij helemaal nergens anders heen kunnen.

PVV

Geen extra huurverhogingen bovenop de inflatie! Mensen hebben het in deze tijd al zwaar genoeg.

CDA

Verhuurders moeten zich houden aan de huurprijsbescherming. Dit betekent bijvoorbeeld dat onder de liberalisatiegrens verhuurders zich moeten houden aan de maximaal toegestane huurprijsverhoging. Het CDA wil dat een evenwichtige verhouding tussen huurprijs, economische waarde en woonkwaliteit een vereiste blijft.

SP

Huurders hebben recht op een eerlijke huur en bescherming tegen huisjesmelkers.

D66

De woningmarkt zit op slot, ook voor huurwoningen. D66 wil daarom in de zogenoemde ‘vrije’ sector meer ruimte laten aan verhuurders om specifieke kenmerken van een woning in de huurprijs te verwerken. Hiervoor moet wel de gehele woningmarkt door een pakket maatregelen in beweging worden gebracht. D66 ontziet bij de ‘sociale huurwoningen’ mensen die dit echt nodig hebben en voor hen houden we prijsstijgingen beperkt.

GroenLinks

De sociale huursector heeft een speciale doelstelling: ervoor zorgen dat ook mensen met een laag inkomen een goede woning kunnen betalen. De huren van huizen die binnen de sociale huursector vallen moeten dan ook niet te hard stijgen.

ChristenUnie

Er is een onderscheid tussen de sociale en particuliere verhuur van woningen. De ChristenUnie wil dat de huren meer marktconform worden en wil de laagste inkomens compenseren via de huurtoeslag. Zo wordt de overgang van huren naar kopen makkelijker. De huurstijging (ook van woningen in de vrije sector) blijft verbonden aan de inflatie.

SGP

Overheidsingrijpen op de woningmarkt moet zich tot het noodzakelijke beperken. Particuliere verhuurders moeten daarom vrij zijn de hoogte van de huur te bepalen. Alleen ten aanzien van sociale huurwoningen kan de overheid grenzen stellen voor de hoogte van de huur. Daardoor worden betaalbare woningen gegarandeerd voor lage inkomens en lage middeninkomens.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid burgers moet beschermen tegen excessieve prijsvorming, bijvoorbeeld door huisjesmelkers.

Piratenpartij

Het probleem zit hem in de scheiding tussen sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen, waarbij voor die laatste een prijsminimum geldt. Beter is het om een maximumhuurprijs vast te leggen en de verhuurder verder vrij te laten.

Partij voor Mens en Spirit

Wij zijn voor handhaven van het huidige puntenstelsel.

Nederland Lokaal

Er moet altijd een balans tussen persoonlijke keuzevrijheid en bescherming individuele belangen. Nederland Lokaal staat achter het hervormingsplan Wonen 4.0 van de woningcorporaties, makelaars, vereniging eigen huis en de woonbond. Vooral woningcorporaties moeten terug naar hun kerntaken van sociale woningbouw en stoppen met de verspilling zoals Vestia en andere hebben aangetoond.

Libertarische Partij

De eigenaar van een bepaald product dient zelf de prijs ervan te kunnen bepalen. Het verlagen van huurprijzen door overheidsingrijpen zorgt voor een lager aanbod van huurwoningen, wat leidt tot grote tekorten in de huursector. Hier lijden vooral studenten en mensen met lagere inkomens onder. De overheid is het probleem, niet de oplossing. De Libertarische Partij wil dan ook de overheid uit de woningmarkt krijgen.

Democratisch Politiek Keerpunt

Geen misbruik van monopoliepositie bij schaarste.

50Plus

Als we dat doen, zullen de huren de pan uitrijzen. Met name voor de bewoners van de sociale woningen wordt het onbetaalbaar. Bovendien vindt 50PLUS dat in een tijd dat de koopkracht van iedereen daalt, er geen extra lasten bij moeten komen. In het verkiezingsprogramma van 50PLUS staat dat er geen extra huurverhogingen mogen komen.

Liberaal Democratische Partij

Uiteindelijk wel. Als er voldoende aanbod van woonruimte zal zijn, zullen verhuurders in principe de prijs zelf kunnen bepalen. Als zij een te hoge huur voor een woning vragen, zoeken de potentiële huurders wel een andere. Zolang er onvoldoende aanbod is, zal er enige regulering van de prijs, met name in de sociale huursector, nodig blijven.

SOPN

Alle huren gaan fors naar beneden.

Partij van de Toekomst

De PvdT wil woekerpraktijken voorkomen.

Anti Europa Partij

Geef de verhuurders van woningen geen speelruimte voor eigen huurvraag.

VVD

De VVD vindt dat er keuzevrijheid moet zijn voor Nederlanders om wel of geen vlees te eten. Deze keuze wordt beperkt als er extra belasting op wordt geheven.

PvdA

Dierenwelzijn is voor de PvdA een groot goed. Het drastisch verhogen van de belastingen op vlees is wat ons betreft daartoe niet het juist middel, omdat dit de lagere inkomens onevenredig raakt. De PvdA is van mening dat boeren moeten voldoen aan strenge eisen voor dierenwelzijn. Deze eisen laten we geleidelijk oplopen om het dierenwelzijn te bevorderen.

PVV

Een onzinnig voorstel om belastingen te verhogen.

CDA

Het CDA is tegenstander van een vleesbelasting. Door vlees te belasten worden de dagelijkse boodschappen duurder, terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat er geen milieuvoordeel is. Minder consumptie in Nederland betekent extra export van Nederlands vlees. Het CDA vindt investeren in duurzame voedselproductie beter dan het beperken van de keuzevrijheid van de consument.

SP

Minder vlees eten is verstandig, mensen straffen niet.

D66

Veeteelt veroorzaakt helaas vervuiling van water, grond en lucht. Met alle gevolgen van dien. Het herstellen van die schade en kosten voor het schoonmaken worden nu niet in de prijs van vlees verwerkt. Dus draait de maatschappij als geheel ervoor op. D66 wil dat deze kosten beter worden doorberekend aan degene die het vlees maken en eten. Daarom laten we vlees niet langer onder het lage BTW-tarief vallen.

GroenLinks

We eten nu te veel vlees dat afkomstig is uit de bio-industrie. Dit zorgt voor veel dierenleed, draagt bij aan klimaatverandering en vervuilt de natuur. GroenLinks vindt daarom dat voor vlees het hoge btw-tarief moet gelden. Gezond en biologische voedsel moet juist goedkoper worden. Met één vleesloze dag in de week kan je al het verschil maken.

ChristenUnie

Voor het stukje vlees op ons bord betalen we niet altijd de prijs die het heeft gekost. Vlees is een luxeproduct en heeft een relatief grote ‘ecologische voetafdruk’. Bovendien wil de ChristenUnie dat de boer de prijs voor zijn vlees krijgt die hij verdient.

SGP

Uit onderzoek blijkt dat een hogere belasting op vlees nauwelijks gedragsveranderingen met positief milieueffect uitlokt. De SGP wil ook een forse lastenverzwaring op eerste levensbehoeften voorkomen.

Partij voor de Dieren

De maatschappelijke kosten van de productie van vlees mogen niet langer op de samenleving worden afgewenteld. De Partij voor de Dieren wil dat voortaan de vervuiler betaalt: wie milieuvervuiling en dierenleed veroorzaakt, moet daar zelf voor betalen, in plaats van alle burgers daarvoor te laten opdraaien via de algemene belastingen. De inkomstenbelasting moet omlaag en de belasting op vervuilende producten omhoog.

Piratenpartij

Een subsidie voor biologisch vlees is een beter idee. Tenslotte werkt positief stimuleren beter.

Partij voor Mens en Spirit

Ja wij willen de BTW op gebruik van vlees verhogen van 6% naar 19%. Dit draagt bij aan beperken vleesconsumptie, overbodig dierenleed en milieuvervuiling.

Nederland Lokaal

Wel mag er meer aandacht komen voor de totale milieukosten in de totale voedselketen. Het kappen van tropisch regenwoud om sojavelden aan te leggen die naar Europa worden verscheept om hier gevoederd te worden aan dieren die vervolgens elders worden geslacht en weer elders worden bewerkt om daarna weer geëxporteerd te worden, is inderdaad ongewenst. Bewustwording is belangrijk.

Libertarische Partij

De overheid heeft niets te maken met wat wij eten. Een belasting op vlees is diefstal van mensen die graag vlees eten.

Democratisch Politiek Keerpunt

Geen vleesliefhebber pesten!

50Plus

Wie tegen het eten van vlees is, moet anderen zien te overtuigen. Het verhogen van de belasting op vlees maakt dat juist de mensen met een klein inkomen getroffen worden.

Liberaal Democratische Partij

Er is geen reden om vlees anders te belasten dan andere voedingswaren. Dat dit goed zou zijn voor het milieu, berust op een misvatting. Voor het milieu is het van belang dat er (in Europees verband) een algemene heffing komt op de uitstoot van CO2, waarbij de middelen die de overheid daarmee ontvangt teruggegeven worden in de vorm van algemene lastenverlaging. Dit is het enige effectieve milieubeleid.

SOPN

De subsidies voor de beestachtige praktijken in de bio-industrie worden stopgezet.

Partij van de Toekomst

Het eten of niet eten van vlees is een persoonlijke keuze. Daarom zet PvdT in op goede voorlichting over de omstandigheden waaronder de dieren gefokt worden. PvdT wil meer aandacht voor gezond eten. Het drastisch verhogen van de belastingen op vlees, middels een zogeheten 'vleestaks', is wat ons betreft daartoe niet het juiste middel. Dit raakt onevenredig de lagere inkomens.

Anti Europa Partij

Alle belasting op producten moeten omlaag. Weg met vleesbelasting!

VVD

De VVD wil meer ruimte voor woningbouw in de Randstad. Die moet zich kunnen ontwikkelen tot een metropool. Buiten de steden is ruimte voor landelijk wonen, landbouw en natuur. Niet koste wat het kost alle groene gebieden behouden. Bijzondere groene gebieden worden beschermd.

PvdA

Om de woningmarkt van het slot te halen, moet er meer gebouwd worden, ook in de Randstad. De PvdA wil echter wel onze kwetsbare natuur beschermen. Dat betekent dat we niet gaan bouwen in het Groene Hart. De PvdA kiest voor behoud van natuurkwaliteit, het bevorderen van de biodiversiteit en een duidelijke visie op natuurbeheer.

PVV

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Dit probleem moet worden opgelost.

CDA

De voorraad woningen is onvoldoende op de vraag afgestemd, vooral in steden als Utrecht en Amsterdam. Daarom wil CDA dat er meer woningen worden gebouwd, die aansluiten op de vraag. Zo is er vraag naar studentenwoningen, willen gezinnen in de stad en dicht bij het werk wonen en hebben ouderen specifieke wensen. In plaats van grootschalige nieuwbouwwijken, wil CDA beleid gericht op de vraag. Ook voor groene gebieden.

SP

In een klein land moeten we zuinig zijn met onze groene ruimte. Daarom kiest de SP ervoor niet te bouwen in groene gebieden. In stedelijke gebieden moet echter wel extra gebouwd worden.

D66

D66 vindt dat aan de groeiende vraag naar woningen in de Randstad moet worden voldaan door in de stad extra woningen te bouwen. Bijvoorbeeld door (kantoor-)gebouwen opnieuw of anders te gebruiken. De laatste groene gebieden in de Randstad moeten we niet bebouwen. Deze zijn juist belangrijk voor een aantrekkelijke Randstad. Ook mensen die in de stad wonen, lopen graag af en toe door een bos of langs een weiland.

GroenLinks

GroenLinks wil de weinige groene gebieden die er nog in Nederland zijn beschermen. GroenLinks wil niet dat er huizen worden gebouwd in zulke gebieden.

ChristenUnie

Er zijn meer woningen nodig in de Randstad en hierbij dient allereerst gekeken te worden naar slimme oplossingen in bestaand stedelijk gebied (o.a. herstructurering oude bedrijventerreinen). De ChristenUnie wil het schaarse groen in de Randstad zo veel mogelijk beschermen al is hier en daar uitbreiding van bestaand stedelijk gebied onvermijdelijk.

SGP

De SGP vindt het belangrijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn in de Randstad. Het streven moet echter zijn om dit zo min mogelijk ten koste te laten gaan van de natuur. Juist voor de Randstad zijn groene gebieden namelijk ook van groot belang. Dorpen binnen de Randstad/in het Groene Hart moeten voldoende ruimte krijgen om voor eigen bevolking woningen te bouwen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt dat leegstand moet worden aangepakt. Er staan nu zelfs nieuwe kantoren op de nominatie voor sloop terwijl we die ook kunnen benutten als woonruimte. Het is onbestaanbaar om te bouwen in het laatste restje groen terwijl er voldoende ruimte is in reeds bebouwd gebied. Juist in de Randstad is het van belang het Groene Hart goed te beschermen, ook voor recreatie, gezondheid en schone lucht.

Piratenpartij

Hoewel er meer woningen nodig zijn, hoeft dit niet ten koste te gaan van groene gebieden. Leegstaande kantoorpanden en bedrijfsterreinen kunnen worden omgezet in betaalbare woningen. Ook kan hoger gebouwd worden om de natuur te ontzien.

Partij voor Mens en Spirit

Natuurgebieden in of bij de stad moeten we zoveel mogelijk behouden.

Nederland Lokaal

In steden zullen vooral inbreidingslokaties moeten worden ontwikkeld, dit is een taak van de lokale overheid; groene gebieden zullen in principe gerespecteerd dienen te worden, tenzij de betrokken gemeente(n) en burgers hier mee instemmen. Lokaal wat lokaal kan.

Libertarische Partij

Niets moet, maar indien een ontwikkelaar kansen ziet om een woningbouwproject in de Randstad te starten zal de Libertarische Partij hem dat niet verbieden.

Democratisch Politiek Keerpunt

In uiterste noodzaak. Het Groene Hart ontzien!

50Plus

Meer woningen in de Randstad kan noodzakelijk zijn. Het groen in de Randstad moet worden ontzien.

Liberaal Democratische Partij

Er is alle reden om in de Randstad het aanbod van woningen te verhogen. Dat kan ook door een hervorming van de woningmarkt (zie de toelichting bij stelling 17). Groene gebieden moeten in principe ontzien worden.

SOPN

We maken als samenleving zo goed als mogelijk is gebruik van de beschikbare gebouwen.

Partij van de Toekomst

De PvdT vindt dit een prima onderwerp voor een regionaal referendum.

Anti Europa Partij

Veel woningen bouwen. Goed stuk werkgelegenheid. Wel een masterplan woningbouw ontwikkelen. Een ieder heeft recht op een woning.

VVD

De VVD vindt dat bedrijven die voldoen aan wetgeving op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en ruimtelijke aspecten zich moeten kunnen ontwikkelen.

PvdA

Dierenwelzijn is voor de PvdA een groot goed. De PvdA is daarom van mening dat de boeren moeten voldoen aan strenge eisen voor dierenwelzijn. Deze eisen laten we geleidelijk oplopen om het dierenwelzijn te bevorderen. Megastallen en andere schaalvergroting passen daar niet bij. Wij willen de bio-industrie zoals we die nu kennen afschaffen.

PVV

Megastallen zijn geen noodzaak en dieren horen daar waar mogelijk in de wei of los te kunnen lopen.

CDA

Niet het Rijk, maar provincies en gemeenten bepalen zelf welke bedrijven, op welke schaal, waar ze zich mogen vestigen en waar niet. Het CDA is van mening dat ondernemers de ruimte moeten krijgen om zich te ontwikkelen, of dat nu extensiveren, intensiveren, specialiseren of verbreden. Maar wel onder de voorwaarde dat dit duurzaam (ecologisch, economisch en sociaal verantwoord) gebeurt.

SP

Een dier is meer dan een stuk vlees. Daarom maakt de SP werk van dierenwelzijn en wil ze de verspreiding van dierziekten zoveel mogelijk tegengaan. Megastallen horen daar niet bij.

D66

Een beschaafde samenleving moet fatsoenlijk en veilig met zijn dieren omgaan. Sommige stallen passen daar niet bij. D66 wil dan ook dat die stallen worden verbeterd. Nieuwe stallen moeten voldoen aan hoge eisen voor volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu. Aan grote stallen stellen we nog hogere eisen. Bovendien moeten die stallen natuurlijk voldoen aan lokale regels, zoals bestemmingsplannen.

GroenLinks

Koeien moeten buiten kunnen grazen, kippen kunnen scharrelen en varkens kunnen wroeten. Dat kan niet in een megastal. Megastallen degraderen dieren tot machines en moeten daarom verboden worden.

ChristenUnie

De intensieve landbouw kan alleen een toekomst in Nederland hebben als de sector bereid is om nog verder te verduurzamen. Daarnaast wil de ChristenUnie beperkingen stellen aan nieuwbouw en uitbreidingen van stallen als er risico’s voor de volksgezondheid zijn. Het is aan provincies om te waarborgen dat stallen op een goede manier in het landschap ingepast worden.

SGP

De SGP is kritisch over de verdergaande schaalvergroting in de veehouderij, maar vindt een zogenaamd megastalverbod symboolpolitiek. De SGP wil dat veehouders die grotere stallen willen bouwen aan strenge eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn moeten voldoen.

Partij voor de Dieren

Megastallen met duizenden varkens, geiten of koeien en zelfs honderdduizenden kippen zijn de trieste gevolgen van een doorgeslagen veehouderij. De Partij voor de Dieren wil een verbod op megastallen. Vervolgens moet de wettelijke grens voor het maximaal aantal te houden dieren periodiek naar beneden worden bijgesteld tot de veehouderij als geheel opereert binnen de menselijke maat.

Piratenpartij

De uitbraak en afhandeling van de Q-koorts laten zien dat de eisen niet streng genoeg zijn.

Partij voor Mens en Spirit

Wij zijn tegen de komst van megastallen door de dieronvriendelijkheid en de grote gezondheidsrisico’s voor de omgeving.

Nederland Lokaal

De lokale overheid speelt hierbij een belangrijke rol; deze ontwikkeling dient te passen in het lokale structuurplan en bestemmingsplan; lokaal wat lokaal kan. In het algemeen kiest Nederland Lokaal altijd voor kleinschalig boven grootschalig, mens-(dier-) denken boven systeemdenken.

Libertarische Partij

Een boer moet, net als iedere ondernemer, kunnen ondernemen op de manier waarop hij dat wil, mits hij zijn omgeving niet tot last is.

Democratisch Politiek Keerpunt

Geen toelichting gegeven

50Plus

Het is op dit moment al veel te veel met die megastallen. Er moeten er niet nog meer bijkomen.

Liberaal Democratische Partij

Dierenwelzijn en volksgezondheid moeten streng gecontroleerd worden. Intensieve veehouderij is echter uit oogpunt van efficiency noodzakelijk. Er zijn nu genoeg megastallen en er hoeven geen bij te komen. We moeten wel blijven monitoren dat we met onze regelgeving de concurrentiekracht van onze boeren niet verzwakken.

SOPN

De beestachtige praktijken in de bio-industrie worden stopgezet.

Partij van de Toekomst

De PvdT wil een diervriendelijke veehouderij. Megastallen en andere schaalvergroting passen daar niet bij. Wij willen de bio-industrie zoals we die nu kennen afschaffen. Wij willen meer ruimte voor biologische landbouw en veeteelt. Het drastisch verhogen van de belastingen op vlees, middels een zogeheten 'vleestaks', is wat ons betreft daartoe niet het juiste middel. Dit raakt onevenredig de lagere inkomens.

Anti Europa Partij

Goed voor de export en een goed stuk werkgelegenheid. Help de varkenshouders en de boeren met koeien. Geef ze een goed inkomen. Ze zijn onze voedselleverancier.

VVD

De VVD heeft in 2006 een nieuw zorgstelsel ingevoerd. In plaats van krappe budgetten en lange wachtlijsten krijgen zorgaanbieders de verantwoordelijkheid de beste zorg voor de beste prijs te leveren. De wensen en belangen van de patiënt staan hierbij centraal. Zorgaanbieders moeten daar rekening mee houden, anders gaan patiënten naar een andere aanbieder.

PvdA

De uitbreiding van de marktwerking in de zorg heeft ons miljarden extra per jaar gekost en de zorg minder menselijk gemaakt. Marktwerking heeft de kwaliteit niet geholpen, de prijzen opgedreven en heeft vooral medisch specialisten en bestuurders rijker gemaakt. De zorg moet weer gaan om wat goed is voor de patiënt, niet wat het meeste geld oplevert voor de verzekeraar.

PVV

Er moet een pas op de plaats worden gemaakt. Er zitten nog veel fouten in het marktwerkingsmodel.

CDA

De zorg moet om mensen draaien en niet om de instellingen of artsen. We hervormen de zorg van een aanbodgestuurd systeem naar zorg die zich concentreert op de zorgbehoefte van mensen. Dan willen we zorginstellingen prikkelen betere zorg (kwaliteit) te bieden dan hun collega. Dit doen we niet perse via concurrentie, maar juist ook door met elkaar samen te werken. Alles met een doel: kwaliteit voor een goede prijs!

SP

De zorg is geen markt en marktwerking in de zorg heeft tot nu toe de prijzen alleen maar opgedreven.

D66

Alle Nederlanders samen besteedden in 2011 € 90 miljard aan zorg. In 2000 was dat nog € 46,9 miljard. D66 maakt zich grote zorgen over die snelle stijging en wat dit betekent voor de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg in de toekomst. Concurrentie kan – mits wordt voldaan aan strenge voorwaarden over keuzevrijheid, transparantie en afrekenbaarheid – helpen de kosten minder hard te laten stijgen.

GroenLinks

Goede zorg kunnen we niet overlaten aan de markt. GroenLinks vindt dat de overheid de kwaliteit en de toegang tot de zorg moet bewaken door eisen te stellen aan zorgverleners. Elk winstoogmerk moet daarbij worden uitgesloten.

ChristenUnie

Kwalitatief goede zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Dit staat op gespannen voet met concurrentie en marktwerking waarbij de prijs leidend wordt en niet de kwaliteit en toegankelijkheid.

SGP

De SGP wil niet meer concurrentie tussen zorginstellingen. Wel wil de SGP zich ervoor inzetten dat de publieke belangen - te denken valt aan kwaliteit, toegankelijkheid, continuïteit en betaalbaarheid van de zorg - goed geborgd zijn. De overheid heeft daarin een belangrijke rol en moet blijven sturen op prikkels om de kwaliteit, innovatie, transparantie en efficiëntie van de zorg te bevorderen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil dat de gezondheidszorg toegankelijk is en blijft voor iedereen. Privatisering van de zorg en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat veel zorginstellingen nu streven naar winstmaximalisatie. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat dit ten koste gaat van de patiënt.

Piratenpartij

Gezondheidszorg is geen plek waar marktwerking leidt tot betere resultaten. Winst maken op zorg is onethisch.

Partij voor Mens en Spirit

Marktwerking verhoogt zorgkosten, zo blijkt steeds weer. Patienten willen/kunnen vaak niet kiezen voor zo goedkoop mogelijk. Zij willen vertrouwd en goed geholpen worden.

Nederland Lokaal

Er moet meer keuzevrijheid komen voor de burger-consument; er moet meer ruimte komen voor nieuwe zorgaanbieders, zoals Buurtzorg en Jeugdpoli's; meer lokaal georganiseerde zorg is gewenst. De dominante rol van zorgverzekeraars mag worden beperkt omdat zij direct zorgen voor meer grootschaligheid in de zorg met minder aandacht voor lokale en persoonlijke zorg.

Libertarische Partij

Ook de zorg is een markt. Daar waar de overheid ingrijpt in een markt ontstaan er problemen. Door ook de zorgmarkt echt vrij te geven ontstaat er ruimte voor innovatie en verbetering.

Democratisch Politiek Keerpunt

Marktwerking beter reguleren.

50Plus

Op sommige punten lijkt dit aantrekkelijk maar de kwaliteit van de zorg is een groot goed.

Liberaal Democratische Partij

De belangrijkste weeffout in het huidige zorgstelsel is dat de verzekeraars te veel macht hebben. Dat moet veranderen: de regie moet weer bij arts en patiënt komen. De patiënt moet de vrije keus hebben de zorgaanbieder te kiezen die hem het beste lijkt. Nu wordt die keuzevrijheid beperkt door de verzekeraars die al dan niet contracten kunnen sluiten met zorgaanbieders. In dat opzicht moet er meer concurrentie komen.

SOPN

Er moet meer openheid komen over de prestaties per instelling.

Partij van de Toekomst

Goede zorg kunnen we niet overlaten aan de markt. PvdT vindt dat de overheid de kwaliteit en de toegang tot de zorg moet bewaken door eisen te stellen aan zorgverleners. Elk winstoogmerk moet daarbij worden uitgesloten.

Anti Europa Partij

Geen marktwerking in de gezondheidszorg. Marktwerking levert nooit voordelen op. Wel nadelen.

VVD

Ook dure zorg moet toegankelijk blijven voor iedereen die het nodig heeft. Een eigen risico is het bedrag dat mensen maximaal extra betalen als ze gebruik maken van zorg. De rest van de rekening betalen we met zijn allen. De VVD kiest voor meer eigen betalingen, zodat de verhoging van de basispremie beperkt kan blijven. Ook de aparte eigen bijdragen voor de GGZ en voor ligdagen in het ziekenhuis vervallen.

PvdA

De PvdA hecht heel erg aan de vrije en laagdrempelige toegang van de huisarts. Drempels opwerpen zorgt ervoor dat mensen langer blijven doorlopen met ziektes. Dit leidt er toe dat mensen niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dat is onverantwoordelijk slecht voor de volksgezondheid en bovendien kost het op de lange termijn alleen maar extra geld.

PVV

Dit belemmert de toegankelijkheid van de zorg.

CDA

CDA wil de huisarts niet onder het eigen risico brengen, maar de functie van de huisarts als poortwachter versterken. De huisarts is voor 90% van de zorg, voor 10% van de kosten. Zorg dichtbij mensen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dan hoeven mensen de zorgvraag niet te rekken omdat de huisarts geld kost en gaan mensen pas een eigen bijdrage betalen wanneer ze zorg ontvangen die verder gaat dan de huisarts.

SP

De SP is geen voorstander van het eigen risico in de zorg, zeker niet als het gaat om de huisarts. Er moet geen boete bestaan op ziek worden, zeker niet als die op langere termijn ook nog contraproductief werkt.

D66

Ieder jaar geven we per Nederlander €5300 uit aan zorg. Een groot deel daarvan zit ‘verstopt’ in premies en belastingen. Bij een behandeling horen we bijna nooit wat het heeft gekost. Een beter bewustzijn van die kosten helpt de kosten minder snel te laten stijgen. Maar de huisarts moet – als poortwachter van de zorg – goed toegankelijk zijn. Voor kinderen moet huisartsbezoek sowieso buiten het eigen risico blijven.

GroenLinks

Huisartsen zijn voor GroenLinks de allerbelangrijkste zorgverleners. Zij kunnen maatwerk leveren en ernstige ziektes voorkomen door vroeg in te grijpen. Niemand moet niet naar zijn huisarts gaan omdat hij of zij het niet kan betalen. Daarom is GroenLinks tegen de invoering van het eigen risico voor huisartszorg.

ChristenUnie

Huisartsenzorg is de zorg dichtbij de mensen. Een hoge financiële drempel hiervoor kan leiden tot het mijden van zorg wat op een later moment zal leiden tot een veel duurdere vorm van zorg bij de specialist.

SGP

De SGP wil dat de huisarts een nog centralere rol krijgt in het zorgstelsel. Om de toegang tot de huisartsenzorg laagdrempelig te houden, wordt voor een bezoek aan de huisarts geen eigen bijdrage gevraagd.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt dat de gezondheidszorg toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dat betekent geen eigen bijdrage, ook niet voor de huisarts. Ook willen we dat de verhoging van het eigen risico wordt teruggedraaid. In plaats daarvan worden de premie voor de zorgverzekering en het eigen risico inkomensafhankelijk. Daarnaast zetten wij in op preventieve gezondheidszorg om de zorgkosten als geheel te drukken.

Piratenpartij

De huisarts verlaagt de druk op het zorgsysteem als geheel. Ook al zijn er mensen die wel eens onnodig naar de huisarts gaan, weegt dat niet op tegen de hogere zorgkosten als mensen besluiten bij ernstige zaken huisartsbezoek uit te stellen.

Partij voor Mens en Spirit

Als mensen bezoek aan de huisarts uitstellen, dan kan de kwaal ingerijpend verergeren. Dus deze bezuiniging wordt later duur betaald.

Nederland Lokaal

Er mag geen drempel ontstaan in de toegang tot de gezondheidszorg; het middel van het eigen risico kan erger zijn dan de (financiële) kwaal. De huisarts vervult een belangrijke functie als poortwachter en preventie. De eerstelijnszorg verdient juist alle aandacht.

Libertarische Partij

Het dient de verzekeraars vrij te zijn om zorgverzekeringen aan te bieden op elke manier. De verzekerde kiest zelf voor wel of niet verzekeren van een eigen risico.

Democratisch Politiek Keerpunt

Eerstelijnszorg is kerntaak overheid.

50Plus

We moeten voorkomen dat de mensen met een laag inkomen en een zwakke gezondheid door financiële redenen niet meer de huisarts kunnen bezoeken.

Liberaal Democratische Partij

Het eigen risico in de zorg is een verkeerde maatregel: tot een bepaald bedrag betaal je de zorgkosten voor 100% en daarna valt alles onder de verzekering. Dat werkt averechts omdat je eerst een hoge drempel hebt en daarna geen enkele. Beter is het om bijvoorbeeld 10% van de kosten te laten betalen tot een bepaald maximum. Dan heb je een lagere drempel en een betere afweging. De huisarts kan daar ook onder vallen.

SOPN

Iedereen mag zelf bepalen hoe om te gaan met de kosten van gezondheidsbevordering.

Partij van de Toekomst

Gezondheidszorg dient voor iedereen toegankelijk te zijn, ook financieel. Daarom geen extra drempel om naar de huisarts te gaan.

Anti Europa Partij

Nee, de huisarts is een onderdeel van de gezondheidszorg. Wij betalen al genoeg voor ziektekosten.

VVD

Mensen hebben recht op zelfbeschikking, zij mogen zelf een keuze maken of zij organen doneren of niet. Zij mogen ook twijfelen, of geen keuze te maken. De VVD is tegen een systeem waarin de overheid bepaalt dat iedereen orgaandonor is tenzij je dit expliciet niet wilt, maar wil juist bevorderen dat mensen bewust de keuze maken om hun organen te doneren. Als iemand een keuze maakt, moet deze worden gerespecteerd.

PvdA

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weloverwogen een keuze maken, zodat er genoeg orgaandonoren zijn voor mensen die dat nodig hebben. Daarom benadert de overheid iedereen actief om een keuze te maken. Daarbij is de PvdA voorstander van het Belgische systeem: wanneer je uiteindelijk zelf geen keuze maakt, geef je daarmee toestemming voor orgaandonatie.

PVV

Het is niet aan de overheid om te beslissen over iemands organen, dat is aan de burger zelf.

CDA

We zullen mensen meer en duidelijker vragen na te denken over het donorschap. Iedereen is vrij om de keuze te maken om donor te worden of juist niet, maar we willen als overheid wel vragen hierover na te denken en een beslissing te nemen. Verder zal de overheid het donorschap actief stimuleren door het geven van duidelijke voorlichting over het donorschap.

SP

Mensen kunnen aangeven dat ze geen donor willen zijn. Doen ze dat -na herhaalde berichtgeving daarover- niet, gaan we er van uit dat ze akkoord zijn.

D66

Nederland heeft een groot tekort aan orgaandonoren. Ondanks alle aandacht – zoals formulieren bij gemeenteloketten, de Grote Donorshow en reclamecampagnes – is van meer dan de helft van de mensen niet bekend of zij donor willen zijn. D66 vindt het onacceptabel dat jaarlijks 150 mensen overlijden, terwijl ze op de wachtlijst voor een orgaan staan. Mensen kunnen zich uiteraard te allen tijde uitschrijven als donor.

GroenLinks

Jaarlijks overlijden 200 mensen als gevolg van het tekort aan donororganen. Dat is onacceptabel en onnodig. Met een zorgvuldig vormgegeven ‘ja, tenzij’-systeem zullen meer mensen bewust nadenken over de vraag of zij wel of geen donor willen zijn na hun overlijden. Keuzevrijheid staat buiten kijf voor GroenLinks.

ChristenUnie

Mensen zijn vrij in hun keuze om donor te zijn. De ChristenUnie vindt dat mensen op meerdere momenten gevraagd mag worden of ze donor willen worden. Maar om van het donorschap een automatisme te maken gaat te ver. De overheid is geen eigenaar van het menselijk lichaam.

SGP

De SGP vindt dat orgaandonatie een persoonlijke keuze van mensen is en blijft. Elke claim van de overheid op organen via het stelsel van orgaandonatie, mag niet worden goedgekeurd. Wel vindt de SGP het goed als er meer aandacht voor goede voorlichting en zorgvuldige procedures in ziekenhuizen komt.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de individuele vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van burgers. Beslissingen die gaan over de dood en het eigen lichaam zijn zeer persoonlijk en kunnen zeer ingrijpend zijn voor nabestaanden op een moeilijk moment. Zulke beslissingen kunnen niet via een automatisme door de overheid genomen worden.

Piratenpartij

Als mensen echt tegen donorschap zijn moet een opt-out mogelijk blijven.

Partij voor Mens en Spirit

Wij willen het huidige systeem handhaven, waarbij mensen zelf aangeven wat zij willen.

Nederland Lokaal

Dit is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van burgers, tenzij deze een beroep doen op hun godsdienstige overtuiging of anderszins.

Libertarische Partij

Er is alleen sprake van vrije keuze als de overheid de keuze niet al voor je maakt. Het menselijk lichaam kent maar één eigenaar, die eigenaar moet zelf kunnen bepalen wat hij met dat lichaam doet, ook na overlijden.

Democratisch Politiek Keerpunt

Op eigen initiatief.

50Plus

We hebben er geen bezwaar tegen dat iedere burger de vraag over het donor zijn voorgelegd krijgt. Maar we vinden wel dat iedereen een wilsverklaring moet geven.

Liberaal Democratische Partij

Het is belangrijk om voldoende orgaandonoren te hebben en de overheid mag dat faciliteren, zoals dat nu gebeurt en zelfs stimuleren door daarvoor op te roepen. In geen geval mag de overheid ervanuit gaan dat je zonder uitdrukkelijke eigen verklaring orgaandonor bent. Dat is schending van de persoonlijke integriteit; de overheid dient de persoonlijke integriteit juist te waarborgen.

SOPN

Er zijn veel betere manieren om dit probleem op te lossen.

Partij van de Toekomst

De PvdT vindt dat de overheid niet hoort te beschikken over het lichaam van mensen. Mensen horen zelf de keuze te maken om al dan niet orgaandonor te worden. De PvdT wil orgaandonatie stimuleren door op meerdere momenten aan mensen expliciet de vraag voor te leggen of iemand donor wil zijn en door goede voorlichting.

Anti Europa Partij

Nee. De burger wordt al geplukt door de overheid. Nu ook zijn lichaam nog? Pas op: voor een vals voorwendsel. Je mag er geen geld voor vragen, maar wel gratis geven.

VVD

Uit de ontwikkeling van de JSF stappen kost veel geld en duizenden banen. Nederland heeft al betaald voor deelname aan de ontwikkeling van de JSF en moet daar nu de vruchten van gaan plukken. De VVD wil als opvolger van de F-16 het beste toestel voor de beste prijs, en als het kan ook nog banen en orders voor de Nederlandse industrie. Dat lukt nog steeds alleen met de JSF.

PvdA

De PvdA wil dat Nederland uit het project voor de JSF stapt. Verlenging van de levensduur van de F16 is mogelijk en heeft onze voorkeur. Wanneer de F16 echt aan vervanging toe is, zullen we een mogelijke opvolger van de F16 van de plank kopen op basis van het dan beschikbare aanbod en prijzen. De PvdA wil het beste toestel voor de beste prijs.

PVV

De JSF wordt niet aangeschaft.

CDA

De F-16 moet worden vervangen. CDA pleit voor het beste toestel, voor de beste prijs, met de beste kansen voor de industrie. Vergelijking zegt dat dat de JSF is. CDA wil daarom deel blijven nemen aan het JSF-programma. Dat levert banen op die juist nu belangrijk zijn. CDA wil binnen het bestaande budget voor het hele project blijven. Bij stijging van kosten betekent het dat er minder JSF’s aangeschaft kunnen worden.

SP

De JSF is een heel duur vliegtuig, dat steeds duurder wordt. We kunnen ons geld beter aan andere zaken besteden.

D66

D66 wil uit de zogenoemde ‘testfase’ van de JSF stappen. We kunnen als Nederland namelijk tegen die tijd best een opvolger voor de F16 ‘van de plank’ kopen: het beste toestel voor de beste prijs. Maar het beëindigen van onze rol in het ontwikkelen van de JSF (die de kans op orders voor het Nederlandse bedrijfsleven moest verbeteren), kost honderden miljoenen euro’s. Dat is zonde van het geld.

GroenLinks

De Joint Strike Fighter is een geldverslindend en onnodig project. Dit kost de Nederlandse overheid miljoenen.

ChristenUnie

De Nederlandse krijgsmacht moet goed uitgerust haar werk kunnen doen. Het gevechtsvliegtuig JSF is uit alle onderzoeken naar voren gekomen als de meest betrouwbare en betaalbare opvolger van de huidige F-16. Bovendien levert het project werk op voor Nederlandse bedrijven en dat betekent extra banen.

SGP

Er moet een opvolger voor het F-16 gevechtsvliegtuig komen om onze defensietaken naar behoren te kunnen vervullen. Met scherpe controle op de voortgang van het aanschaftraject heeft de JSF technisch gezien de beste papieren om de F-16 te vervangen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt de JSF een onnodig duur prestigeproject. In plaats van JSF-straaljagers aan te schaffen, wil de Partij voor de Dieren de F16-vloot verkleinen en moderniseren.

Piratenpartij

Beloftes omtrent orders voor Nederlandse bedrijven worden niet nagekomen. Indien Nederland toch graag een mooi stukje speelgoed zouden willen hebben, kan beter alsnog gekozen worden voor een Europees toestel.

Partij voor Mens en Spirit

JSF is pure verspilling.

Nederland Lokaal

Dit project heeft inderdaad de kenmerken van landelijke verspilling, er is een aantal bedrijven (Fokker/Stork) en gemeenten/regio’s (Papendrecht en West-Brabant) direct bij betrokken. Het hele project heeft al miljarden gekost en veel lokale bedrijven en gemeenten hebben hier direct belang bij gekregen. Een betrouwbare overheid moet haar afspraken en verwachtingen nakomen. Een zachte landing is nodig.

Libertarische Partij

Defensie is belangrijk - offensie is een misdaad. De Joint Strike Fighter is een aanvalsvliegtuig, en is niet nodig om onze veiligheid te garanderen. De vele miljarden die wij er per jaar aan uitgeven is een onnodige vernietiging van belastinggeld. De Libertarische Partij wil dan ook dat er onmiddellijk gestopt wordt met het project.

Democratisch Politiek Keerpunt

Te duur.

50Plus

Het is een geldverslindend project dat elk jaar heel veel meer gaat kosten. Dat kan Nederland zich niet permitteren.

Liberaal Democratische Partij

Het keuzetraject en de belangen zijn veel te ondoorzichtig en de discussie speelt te lang. Dit soort projecten moet goed onderbouwd voorgelegd worden aan de TK. Die duidelijkheid en onderbouwing ontbreekt nu. Er moet een duidelijke keuze komen op basis van een goed overzicht van alle alternatieven, waarbij ook de internationale dimensie een rol speelt.

SOPN

Dat is inderdaad pure geldverspilling.

Partij van de Toekomst

De PvdT streeft vrede na en hiervoor is geen JSF nodig. Er is onder de burgers geen draagvlak voor de geldverslindende JSF.

Anti Europa Partij

Voor de kosten van aanschaf van de JSF krijgen wij een stuk werkgelegenheid en inkomsten terug.

VVD

Er is genoeg bezuinigd op defensie. De afgelopen jaren heeft de krijgsmacht met flinke bezuinigingen en een reorganisatie al een bovengemiddeld aandeel geleverd bij het gezond maken van de overheidsfinanciën. Als we een geloofwaardige krijgsmacht willen houden die ons land veiligheid biedt, kan er geen geld meer af.

PvdA

Door de crisis is er minder geld beschikbaar. Daarom is het belangrijk zorgvuldige keuzes te maken over wat we wel, en wat we niet doen. De Nederlandse krijgsmacht staat hoog aangeschreven en is in staat moeilijke taken te vervullen. Niettemin kan het ambitieniveau van de krijgsmacht omlaag en de doelmatigheid omhoog.

PVV

In ons defensiebeleid staat het Nederlandse belang voorop. Aan ‘Vredesmissies’ doen we voor de helft minder mee en alleen nog als er een aantoonbaar Nederlands belang is.

CDA

Om een innovatieve, veelzijdig inzetbare en slagvaardige krijgsmacht in stand te houden, zijn voldoende investeringen en duurzame financiering nodig. Het CDA is van mening dat verdere bezuinigingen op defensie de veelzijdige inzetbaarheid en de noodzakelijke slagkracht van de krijgsmachten aantasten.

SP

In tijden waarin de overheid moet bezuinigen is het redelijk om ook van defensie een bijdrage te vragen.

D66

De komende jaren moet Nederland fors bezuinigen om niet nóg meer schulden door te schuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Daarbij wordt defensie niet uitgezonderd. Bezuinigen kan door meer samen te werken met andere Europese landen. De Nederlandse krijgsmacht kan zich dankzij die betere samenwerking specialiseren. Slagkracht en kwaliteit blijven dan voldoende gewaarborgd.

GroenLinks

De Nederlandse overheid moet ingrijpend bezuinigen om de begroting op orde te krijgen. Defensie moet niet uitgesloten worden van bezuinigingen. Er zijn aanzienlijke besparingen mogelijk als het Nederlandse leger beter gaat samenwerken met de legers van andere EU-landen. De defensietaken kunnen dan onderling worden verdeeld. Materieel, transportmiddelen, opleidingsfaciliteiten en kennis kunnen beter worden benut.

ChristenUnie

De onverantwoorde bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben de slagkracht van de krijgsmacht zwaar aangetast, juist in een tijd dat delen van de wereld instabieler worden. De ChristenUnie maakt tegen de trend in de keuze voor defensie en staat niet alleen moreel, maar ook financieel achter onze mannen en vrouwen die betekenisvol werk verrichten. Zij hebben recht op een goede uitrusting en betrouwbaar materieel.

SGP

Nederland moet blijven beschikken over een doeltreffende en geavanceerde krijgsmacht. De ambities zijn hoog, maar er is geen passend budget. De SGP vindt het schrijnend dat het Defensiebudget keer op keer wordt verlaagd. Het Defensiebudget moet juist worden verhoogd, op termijn, maar ook al in de komende kabinetsperiode.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is tegen deelname aan gevechtsmissies, dus de defenisiemacht kan worden verkleind. We zijn tegen de aanschaf van de JSF en ook andere militaire prestigeprojecten wijzen we af.

Piratenpartij

Het budget is recent al behoorlijk ingeperkt. Er moet nu gekeken worden naar het omvormen van het leger tot een organisatie die zijn kerntaken zo goed mogelijk kan uitvoeren.

Partij voor Mens en Spirit

Wij willen een miljard bezuinigen op defensie.

Nederland Lokaal

Nederland is in het kader van de veiligheid in Europa (en het vrije Westen) medeverantwoordelijk door het in stand houden van een defensie; specialisatie op bepaalde taken is wenselijk en verder samenwerking met België en Duitsland is zeker gewenst.

Libertarische Partij

Defensie heeft een belangrijke functie in onze maatschappij, namelijk om ons land te verdedigen. Helaas is onze huidige defensie verder gegaan dan dat, en worden kapitaal en mensenlevens vernietigd met buitenlandse missies. Tevens worden er offensieve wapens aangeschaft. Er kan op defensie worden bezuinigd, indien we terugkeren tot de kerntaak: het verdedigen van ons grondgebied.

Democratisch Politiek Keerpunt

Meer Marine, Luchtmacht. Landmacht meer samen met Duitsland: budget constant houden.

50Plus

Juist op defensie kan bezuinigd worden. Verhoudingsgewijs heeft Nederland veel meer generaals en officieren dan Duitsland, België en andere landen.

Liberaal Democratische Partij

Nederland heeft een internationale taak met betrekking tot vrede en veiligheid. Goed materieel, materiaal en met name goede opleiding zijn essentieel. Hier mag je niet op bezuinigen.

SOPN

De functie van het defensie-apparaat wordt volledig herzien.

Partij van de Toekomst

In de 21e eeuw staat de krijgsmacht voor nieuwe uitdagingen als crisisbeheersing en wederopbouw. We moeten onze krijgsmacht meer specialiseren en gerichter samenwerken met onze partners om deze missies tot een goed einde te brengen. De PvdT wil daarom een hoogwaardige maar kleinere krijgsmacht.

Anti Europa Partij

Ja. We moeten een krachtige defensie hebben. Een Zeemacht en een Luchtmacht. Het mag wel wat kosten. Het is een mooi stuk werkgelegenheid.

VVD

Ontwikkelingshulp is geen kerntaak van de overheid. Op dit moment geeft de overheid bijna 5 miljard uit, terwijl veel investeringen niet effectief zijn. Mensen kunnen heel goed zelf bepalen of ze en welke hulporganisaties ze willen steunen. Dat hoeft de overheid ze niet op te leggen.

PvdA

Het is onrechtvaardig dat de rekening van de crisis afgewenteld wordt op de allerarmsten in de wereld. We houden ons daarom aan de internationale afspraak om 0,7% van het BNP te besteden aan Internationale Samenwerking (ODA). We richten ons op die dingen waar we goed in zijn: recht en veiligheid, landbouw en voedselzekerheid, water en basisgezondheidszorg waaronder het terugdringen van moeder- en kindersterfte.

PVV

Ontwikkelingshulp daar stoppen we natuurlijk zo snel mogelijk mee. Veel landen die aan het subsidie-infuus hangen zijn corrupt. En nooit is bewezen dat geld werpen naar een land een heilzame werking heeft. Wij geloven in vrije handel. Hun producten zijn welkom in onze winkels.

CDA

Bij ontwikkelingssamenwerking (OS) staat concentratie op een beperkt aantal partnerlanden, gericht op zelfredzaamheid en duurzame economische ontwikkeling voorop. CDA vindt dat OS verder moet worden hervormd door nieuwe maatschappelijke impulsen en solidariteit met de allerarmsten. Er zijn nieuwe internationale afspraken nodig, waarbij ook nieuwe donoren betrokken zijn. Tot die tijd willen we vasthouden aan 0,7% BNP.

SP

De SP kiest er niet voor om de kosten van de crisis bij de armste mensen in deze wereld te leggen. Dat is onrechtvaardig.

D66

D66 wil het ontwikkelingsbudget handhaven op 0,7%, zoals internationaal is afgesproken. Ook mensen in de armste landen ter wereld verdienen een kans om zich te ontwikkelen. Het past bovendien bij een ruimhartig en naar buiten gericht land dat een rol van betekenis wil spelen in de wereld. We streven daarbij uiteraard naar het verhogen van de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking.

GroenLinks

De armste landen worden het hardst getroffen door de economische crisis en door klimaatverandering, terwijl zij er geen schuld aan hebben. Ontwikkelingshulp, mits goed besteed, maakt de wereld duurzamer, rechtvaardiger en veiliger. Ook Nederland is daarbij gebaat.

ChristenUnie

Het kan niet zo zijn dat de allerarmsten van de wereld onze crisis moeten gaan betalen. De ChristenUnie staat pal voor ontwikkelingshulp en wil op termijn weer terug naar een budget van 0,8% BNP. Nederland heeft op terreinen als landbouw, water en onderwijs veel te bieden. Door effectiever samen te werken (ook met andere donoren) kan met hetzelfde geld meer hulp worden geboden.

SGP

De SGP wil na de eerdere forse bezuinigingen niet nóg eens snijden in het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De gevolgen van de financiële crisis mogen we niet afwentelen op de allerarmsten. Wel kunnen we de huidige hulp veel effectiever besteden. Daarom wordt bezuinigd op programma’s die niet langer nodig, dan wel ineffectief zijn.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt dat Nederland ernaar moet streven om één procent van het bruto nationaal inkomen te besteden aan ontwikkelingshulp. De internationale afspraak om minstens 0,7% van wat we met z’n allen verdienen aan ontwikkelingssamenwerking te besteden is echt een ondergrens. Wel moet het ontwikkelingsbeleid hervormd worden, gericht op zelfredzaamheid, opvang in de eigen regio en duurzaamheid.

Piratenpartij

De Piratenpartij wil alle mensen op de wereld gelijke kansen bieden om zich te ontplooien. Daarom moet informatie, kennis en expertise voor zover mogelijk met mensen in ontwikkelingslanden gedeeld worden. Deze (handels)relaties leveren uiteindelijk ook voor ons meer op.

Partij voor Mens en Spirit

De crisis die we nu in NL hebben is relatief een luxeprobleem in vergelijking met de situatie waarin veel mensen op de wereld in moeten leven. Ook nu het ons iets minder goed gaat moeten we blijven helpen.

Nederland Lokaal

De regering moet er op toezien dat bij ontwikkelingshulp gestopt wordt met de verspilling. Het geld moet terechtkomen bij de mensen en organisaties die het nodig hebben. En ook hier geldt dat het beter is om te leren vissen dan om vis te geven zodat zelfredzaamheid mogelijk wordt en de bevolking zich kan ontwikkelen.

Libertarische Partij

Ontwikkelingshulp is geen taak van de overheid. Als mensen geld willen geven aan arme landen, moeten ze dat doen met hun eigen geld. Daarnaast is ontwikkelingshulp vaak contraproductief. De Libertarische Partij wil ontwikkelingshulp van de overheid dan ook stopzetten.

Democratisch Politiek Keerpunt

Geldverspilling. Eerst eigen begroting op orde.

50Plus

Er sterven nog steeds miljoenen mensen door gebrek aan voedsel, water en medicijnen. Op hulp hiervoor willen wij niet bezuinigen. Wel moet er een garantie komen dat de gelden goed besteed worden en niet terechtkomen bij mensen voor wie het niet bedoeld is. Dat is een absolute voorwaarde.

Liberaal Democratische Partij

Ontwikkeling en (weder)opbouw zijn van groot belang, ook voor de veiligheid en het welzijn van Nederland. Wel moeten wij stoppen met het subsidiëren van hulpclubs en efficiënt omgaan met het OS-budget.

SOPN

Nederland gaat alleen nog maar hulp en ondersteuning in natura bieden.

Partij van de Toekomst

Wij moeten onze verantwoording nemen. Noodhulp staat voor de PvdT buiten kijf. Voor de overige ontwikkelingshulp moet het roer om: geen steun aan dubieuze regimes en geen begrotingssteun. Ontwikkelingshulp moet zich richten op de zelfredzaamheid van mensen, en in het bijzonder vrouwen. Ontwikkelingshulp, mits goed besteed, maakt de wereld duurzamer, rechtvaardiger en veiliger.

Anti Europa Partij

Ontwikkelingshulp stoppen. Geen geld meer naar NGO's. Alleen bij noodhulp dan helpen. Niemand zal daar een bezwaar tegen hebben.

VVD

Nederland heeft maar één regering en die zit in Den Haag. De VVD heeft geen behoefte aan een Europese regering of meer bevoegdheden voor het Europees Parlement maar wil juist de rol van de nationale parlementen vergroten.

PvdA

Er zijn veel redenen om samen te werken in Europa, voor Nederland levert het nog steeds veel groei en banen op. Maar een Europese regering is niet aan de orde. Het is belangrijk dat de politiek dicht bij de mensen staat, zaken die nationaal of lokaal geregeld kunnen worden wil de PvdA ook nationaal of lokaal regelen.

PVV

Nederland moet weer onafhankelijk worden, baas in eigen land. Een verdere Europese integratie betekent dat de EU zich nog meer gaat bemoeien met ons binnenlands beleid en wij nog minder te zeggen krijgen over bv ons immigratiebeleid, onze uitkeringen, onze belastingen en onze pensioenen. Europa is een transferunie geworden waar ons geld richting het zuiden en het oosten stroomt. Dit moet stoppen.

CDA

Het Europese integratieproces is geen doel op zich. We hebben Europa nodig om onze samenleving sterker uit de crisis te laten komen. Europa is belangrijk voor onze banen en door Europa versterken we onze handelspositie. Ook delen de Europese landen waarden: vrijheid, democratie, rechtsstaat en mensenrechten. Het streven is geen Europese regering, maar een EU die zich beperkt tot haar kerntaken en dat goed doet.

SP

De SP kiest ervoor om pas op te plaats te maken als het gaat om het overdragen van bevoegdheden aan Brussel. Een Europese regering zien we dan ook niet zitten.

D66

Europa heeft ons veiligheid en veel welvaart gebracht. De interne markt levert een maandsalaris per jaar op en de euro doet daar nog een weeksalaris bij. Daar wil D66 op voortbouwen. Wij willen Europa slagvaardiger maken om problemen - zoals de financiële crisis - op te kunnen lossen. Bovendien moeten mensen zelf meer te zeggen krijgen over de koers van Europa. Daarvoor moeten we Europa democratischer maken.

GroenLinks

Nederland wil meer democratie in de Europese Unie. Daarom moet het Europees Parlement het recht krijgen om individuele eurocommissarissen aan te stellen en weg te sturen. Dat hoort bij een volwassen democratie.

ChristenUnie

Europa is een samenwerking van lidstaten met elk een eigen historie, cultuur en politiek. Daar moeten we niet kunstmatig een eenheid van willen maken. De Europa-lijn van de ChristenUnie is helder: waar we in Europa kunnen samenwerken doen we dat, wat we als lidstaat zelf kunnen doen blijven we zelf doen. Een Europese regering past niet in dit plaatje.

SGP

Als gevolg van overmoed en onverstand is de EU, ooit bedoeld om problemen op te lossen, nu zelf een groot probleem. De SGP is daarom helder: minder Brussel en meer Nederland. Alleen samenwerking op terreinen waar dat nuttig en nodig is om grensoverschrijdende problemen op te lossen. Samenwerking ja, superstaat nee.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is voor internationale en Europese samenwerking, maar die samenwerking moet wel een goede democratische basis hebben. Dat is nu niet het geval. Het Europees Parlement moet meer bevoegdheden krijgen, maar we moeten eerst de democratisering en transparantie van Europese besluitvorming realiseren voordat eventuele verdere integratie aan de orde is.

Piratenpartij

De Piratenpartij is voorstander van een democratisch Europa, met voldoende noodzakelijke bevoegdheden en landen die voldoende autonomie behouden.

Partij voor Mens en Spirit

Dit kan pas eventueel op het moment dat het democratische gehalte en het financiële beheer van de EU goed geregeld zijn en indien de volkeren zelf hieraan de behoefte voelen. Hier is tot nu toe nog nooit sprake van geweest.

Nederland Lokaal

Deze ontwikkeling is nog veel te vroeg, eerst zien hoe de uitwerking van de bankenunie er gaat uitzien. De huidige Eurocrisis moet worden opgelost en de Europese Unie moet democratischer en transparanter gaan functioneren.

Libertarische Partij

Hoe groter de democratie, hoe kleiner de invloed van het individu. De Libertarische Partij staat voor individuele vrijheid, en is dus tegen machtsconcentratie op Europees niveau. Een Europese regering is door haar schaalgrootte nauwelijks controleerbaar en is te vatbaar voor ondoorzichtige lobbygroepen.

Democratisch Politiek Keerpunt

Minder Europa, de EU wordt slecht geleid en is niet transparant.

50Plus

Het verkiezingsprogramma gaat over de komende vier jaar. Dan is dit niet aan de orde. Er moeten nog zoveel Europese zaken eerst beter geregeld worden. Maar op de lange termijn zal er verder moeten worden gewerkt aan sterker en democratisch Europa.

Liberaal Democratische Partij

Europa is een bijzondere constructie: een supranationaal verband van soevereine lidstaten. Dat specifieke karakter van Europa moet zo blijven en een Europese regering tast de soevereiniteit van de lidstaten aan. Als supranationaal verband heeft Europa inmiddels veel bevoegdheden en macht. Er is onvoldoende democratische controle op die macht en dat moet anders. LibDem heeft een uitgewerkt plan daarvoor.

SOPN

Nederland is en blijft een soeverein land.

Partij van de Toekomst

Europa OK, maar anders. Minder centrale macht voor Europa. Meer zeggenschap voor Nederland. Euro niet als enige betaalmunt. Invoeren van alternatieve valuta als natuurlijk ruilmiddel.

Anti Europa Partij

De Europese regering ontbinden. Uit Europa stappen. Uit de Euro stappen. Het heeft niet gebracht wat de burger was beloofd.

 

 


Hoe denken de partijen over deze stelling? Klik op een partijlogo om het standpunt en de toelichting per partij te bekijken.

 

Kies de partijen die u met elkaar wilt vergelijken

Select all
Remove selection
Continue

Statement scores

What answer did other people give? Your answer is in blue.

view scores hide scores
Statement Answer Alle deelnemers ()
 
 
 
 

Important issues

view subjects hide subjects

Which subjects did the users of Vote Match give extra weight to? Below, you can find the subjects in descending order of importance.

Subject Number