StemWijzer Venlo

1. Het cameratoezicht in de stad moet worden uitgebreid.

2. Preventief fouilleren moet verboden zijn.

3. De gemeente moet een goed gecontroleerd experiment opzetten voor legale levering van softdrugs aan coffeeshops.

4. Voor grote projecten en uitgaven moet de bevolking in een referendum worden geraadpleegd.

5. Ouders van ontsporende kinderen moeten verplicht begeleid worden.

6. Allochtonen zijn zelf verantwoordelijk voor inburgering, ook financieel.

7. De gemeente neemt de noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers voor haar rekening.

8. De gemeente moet een actief beleid voeren om witte en zwarte scholen te mengen.

9. Het kazerneterrein moet een multifunctioneel activiteitencentrum worden met grote jongerendiscotheek.

10. Een doelgroepenbeleid, speciale welzijnsprojecten voor ouderen, jongeren en dergelijke, is onnodig.

11. De gemeente moet geen steun meer verlenen aan VVV.

12. De golfbaan op Trade Port Noord mag er niet komen.

13. Op het Nolensplein moet een multifunctioneel cultuurcentrum komen.

14. Bedrijventerrein De Pannenberg in Belfeld moet een technologiepark worden.

15. De gemeentelijke belastingen en heffingen worden verlaagd, ook al gaat dat ten koste van het voorzieningenpeil.

16. Alle zondagen moeten koopzondagen worden.

17. Op het sociaal beleid van de gemeente moet worden bezuinigd.

18. Er gaat geen gemeentegeld meer naar grote projecten.

19. Voor grootschalige bedrijvigheid wordt geen grond meer uitgegeven door de gemeente.

20. Ouderen die nu een ruime eengezinswoning huren krijgen een premie als ze doorstromen naar seniorenwoningen.

21. Venlo moet inzetten op het bouwen voor hogere inkomens.

22. De groene ruimte tussen de kernen binnen de gemeente Venlo moet worden uitgebreid.

23. Gemeentelijke diensten moeten overstappen op elektrische of hybride auto's.

24. De gemeente moet investeren in windmolens.

25. Het openbaar vervoer in de gemeente Venlo moet gratis zijn.

26. Er moet een snelheidsbeperking komen rond Venlo van 80 km/u.

27. De Plateauvariant van de nieuwe Rijksweg 74 heeft de voorkeur boven de Klagenfurtvariant (over of langs de Klagenfurtlaan).

28. De compensatiegelden voor de aanleg van de Rijkswegen 73 en 74 komen ten goede aan Tegelen.

29. De Uhlingsheideweg moet worden afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

30. Betaald parkeren op koopzondagen en andere drukke dagen moet worden gehandhaafd.

Hieronder kunt u aangeven welke stellingen u extra belangrijk vindt.
Het is overigens niet verplicht extra gewicht te geven.